Omgaan met conflicten

100% gratis

Door het 123test team. Geüpdatet op 12 mei 2023.

Conflicten komen overal voor maar hoeven niet altijd negatief te zijn. Een conflict kan bijvoorbeeld leiden tot een lang gezochte oplossing voor een slepend probleem of tot een effectievere samenwerking tussen collega's. Belangrijk daarbij is het te weten dat bij het omgaan met conflicten door verschillende mensen verschillende stijlen worden gehanteerd. Elke mogelijke stijl is in een bepaalde situatie positief terwijl deze in een andere situatie juist negatief kan uitpakken. Het hanteren van de juiste stijl in de juiste situatie leidt tot een grotere effectiviteit van je persoonlijke handelen. Door het doen van onderstaande test kun je zien welke conflicthanteringsstijl jij meestal hanteert. Aansluitend kun je lezen welke stijl in welke situatie het beste toegepast kan worden.

Instructie

Deze test van 123test is gebaseerd op meerdere wetenschappelijke conflicthanterings theorieën. De test bestaat uit vijftien paren van uitspraken. Geef per paar aan welke van de twee uitspraken doorgaans op jou van toepassing is. Als beide uitspraken niet van toepassing lijken, kies dan toch diegene je het meest waarschijnlijk zou toepassen. Maak dus altijd een keuze.

Bij een conflict ...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.