Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door 123test. Door gebruik van deze website verbind je je ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

123test behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen inzicht de inhoud van de websites van 123test en van deze disclaimer te wijzigen.

Doelstelling

123test biedt bezoekers door middel deze site de mogelijkheid voor het doen van tests of het verkrijgen van informatie met betrekking tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

Privacy

Tests van 123test beschamen je vertrouwen niet. Je antwoorden en persoonlijke rapportage worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij werken niet mee met derden om je surfgedrag op deze site te koppelen aan persoonlijke gegevens. SPAM en andere commerciële toepassingen als spyware zijn taboe. Een emailadres - dat soms nodig is om de uitslag van de test toe te sturen - wordt enkel en alleen voor dat doeleinde gebruikt. Je privacy is dus gewaarborgd.

Adviezen via de website

123test verleent geen medische of psychologische adviezen. Het doen van een test op deze site staat niet gelijk aan of komt in de plaats van het raadplegen van een psycholoog of psychiater.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren 123test toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van 123test de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website of testuitslag te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.