Geluk test. Hoe gelukkig ben jij?

Geluksgevoelens lijken vluchtig en ongrijpbaar te zijn. Toch is dat niet helemaal waar. Er zijn namelijk een aantal duidelijke bouwstenen aan te wijzen die geluk mogelijk maken en versterken. De volgende test gaat daarover.

Instructie

Hoe vaak heb jij de volgende ervaringen? Dit kan zijn:

-- (bijna) nooit
- soms
+ geregeld
++ vaak