Intelligentietest

100% gratis

Door het 123test team. Geüpdatet op 12 mei 2023.

Hieronder vind je een gratis intelligentietest waarmee je kunt oefenen op de verschillende onderdelen. Realiseer je dat intelligentietesten vaak makkelijke tot zeer moeilijke vragen bevatten. Het is heel normaal dat je niet alle vragen goed weet te beantwoorden.

Deze intelligentietest kent geen tijdslimiet. In een echte testsituatie heb je meestal wel beperkte tijd voor de opgaven. Soms is het theoretisch bijna onmogelijk om alle vragen te beantwoorden binnen de gestelde tijd, en soms gaat men er van uit dat je alle vragen kunt beantwoorden en worden niet beantwoorde vragen als onjuist gerekend.

Je intelligentie staat min of meer vast. Maar je score op een IQ test kun je wel beïnvloeden. Door hiervoor te trainen. Door te oefenen zul je hoger scoren. Helaas is dit effect maar tijdelijk. Want je wordt er niet blijvend slimmer door. Maar door te oefenen zul je wel voor een bepaalde periode hoger scoren op een IQ test. Handig om te weten als je binnenkort een assessment hebt.

IQ test training

Wil je je IQ score verbeteren? Oefen met de IQ test training onbeperkt, dertig dagen lang, veelvoorkomende IQ vragen. Zoals analogieën, cijferreeksen en syllogismen. Klik hier

Bekijk de IQ test training

Vragenlijst intelligentietest

Beantwoord alle vragen. Na het doen van deze intelligentietest krijg je de uitslag (aantal vragen goed) plus per vraag het juiste antwoord.

Cijferreeksen

1. Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks: 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - ...

2. Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks: 9 - 6 - 13 - 6 - 17 - 6 - ...

3. Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks: 43046721 - 6561 - 81 - 9 - ...

4. Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks: 144 - 73 - 14 - 8 - 236 - ...

Figurenreeks

5. Welke onderste figuur moet logischerwijs op de plaats van het vraagteken staan in de bovenste reeks?

Kubus

6. Welke kubus krijg je als je de opengevouwen kubus opvouwt?

Samengestelde figuur

7. Welk onderste figuur kan samengesteld worden uit de losse onderdelen?

Syllogismen

8. Welke van de onderstaande conclusies kun je met absolute zekerheid trekken op basis van de twee stellingen hieronder?

  1. Alleen rode auto's rijden op diesel.
  2. Alle zwarte auto's hebben turbo.

9. Welke van de onderstaande conclusies kun je met absolute zekerheid trekken op basis van de twee stellingen hieronder?

  1. Sommige psychologen hebben informatica gestudeerd.
  2. Iedereen die informatica heeft gestudeerd heeft een goede baan.

10. Welke van de onderstaande conclusies kun je met absolute zekerheid trekken op basis van de twee stellingen hieronder?

  1. Geen enkele kabouter is gedisciplineerd.
  2. Alle wielrenners zijn gedisciplineerd.

11. Welke van de onderstaande conclusies kun je met absolute zekerheid trekken op basis van de twee stellingen hieronder?

  1. Geen van de politici is een niet-roker.
  2. Geen van de niet-rokers is activist.

Redactiesommen

12. Wat is het juiste antwoord op het volgende vraagstuk.

Nicole krijgt twee derde van het geld dat ze uitgeeft aan studieboeken door haar ouders vergoed. Ze geeft per maand gemiddeld 60 euro aan boeken uit. Hoeveel geld krijgt zij van haar ouders als ze na een half jaar de bonnetjes van de gekochte studieboeken inlevert?

13. Wat is het juiste antwoord op het volgende vraagstuk.

Jan rijdt op zijn nieuwe motor 200 km per uur op de Rijksweg. Er geldt op die plek een maximumsnelheid van 80 km/uur. Voor elke 10 km/uur dat iemand te hard rijdt, geldt een boete van 15 euro. Hoeveel euro moet Jan betalen?

Antoniemen

14. Welk woord is het meest tegengesteld in betekenis aan het woord 'mat'?

15. Welk woord is het meest tegengesteld in betekenis aan het woord 'koppig'?