Achtergrondinformatie IQ test

Test

De vragenlijst bestaat uit 44 vragen en neemt 30 tot maximaal 45 minuten in beslag.

Rapport

Het rapport is voorzien van je IQ score met bijbehorende opleidingsniveaus en grafiek. Deze IQ test wordt ook zakelijk gebruikt door psychologen en loopbaanadviseurs. Je gegeven antwoorden worden daarom niet vrijgegeven. In de rapportage kun je wel zien hoe je op de vier verschillende onderdelen verbaal, numeriek, logica en ruimtelijk inzicht hebt gescoord. Tot slot bevat het rapport veel extra achtergrondinformatie.

Theoretische achtergrond (validiteit)

Het idee achter de meeste IQ tests is dat er één algemene capaciteit ten grondslag ligt aan alles wat intelligentie is. De zogenaamde G-Factor ofwel General Intelligence. Ook de klassieke IQ test van 123test is hierop gebaseerd. Dat betekent dat de uitslag van deze IQ test overeen zal komen met die van andere IQ tests die in Nederland gebruikt worden.

Betrouwbaarheid

De IQ test heeft een hoge betrouwbaarheid. Dit wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha wordt genoemd. Deze maat loopt van 0 tot 1. De betrouwbaarheid van de IQ test in zijn geheel bedraagt 0.88; een zeer goede score. Uit de factor analytisch onderzoek blijkt verder dat alle vragen primair laden op één factor, zoals verwacht.

Normering

De IQ test is voor het laatst in 2023 gereviseerd voor de Nederlandse beroepsbevolking op basis van leeftijd (16 tot 65 jaar), geslacht en opleidingsniveau (cijfers: CBS). Je IQ score wordt dus vergeleken met die van de Nederlandse beroepsbevolking.

Naar de test