Macht en invloed test

100% gratis

Door het 123test team. Geüpdatet op 12 mei 2023.

Hoeveel invloed of macht wil jij hebben?

Sommige mensen willen over alles en iedereen beslissen binnen een bedrijf. Zij zoeken de totale macht. Anderen willen alleen over hun eigen taken beslissen. Weer anderen bemoeien zich eigenlijk het liefst helemaal nergens mee. En jij?

Met deze test krijg je antwoord op de vraag hoeveel invloed jij wit uitoefenen op je werk en anderen in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking. In de uitslag krijg je ook nog verdere uitleg over wat dit voor jou persoonlijk betekent. Ook worden er algemene tips en feiten gegeven voor extra inzicht.

Instructie

Stel je voor dat je op zoek bent naar de ideale baan. In hoeverre vind je de onderstaande zaken dan belangrijk of van waarde voor die baan?

Dit kan zijn van:

Helemaal niet belangrijk (--)
Niet belangrijk (-)
Niet/wel belangrijk(-/+)
Wel belangrijk(+)
Heel belangrijk (++).

Denk niet te lang na, hoe eerlijker je antwoordt, hoe betrouwbaarder de uitslag zal zijn. Alle 16 vragen dienen beantwoord te worden.