Achtergrondinformatie managementtest

Test

De vragenlijst bestaat uit 138 vragen en duurt 15 tot 20 minuten.

Rapport

Het rapport gaat uitgebreid in op je persoonlijkheidsprofiel en de bijbehorende managementstijl. Je krijgt heldere grafieken, achtergrondinformatie over managementfuncties en daarbij passende profielen, zodat jij jouw ideale managementfunctie kunt bepalen. Tenslotte wordt gekeken in welke mate je beschikt over de specifieke kenmerken van de gemiddelde Nederlandse manager.

Theoretische achtergrond (validiteit)

Uit jarenlang en wereldwijd psychologisch onderzoek blijken er vijf woorden (thema's) te zijn, de zogenaamde Big Five, waarmee je iemands persoonlijkheid in de volle breedte kunt beschrijven. Deze persoonlijkheidskenmerken bepalen in sterke mate welke managementstijl het beste bij je past.

Naast je managementstijl is er ook gekeken naar jouw overeenkomst met Nederlandse managers op basis van bepaalde kenmerken. Uit onderzoek van 123test blijkt dat bepaalde kenmerken een (top)manager onderscheiden van een niet-leidinggevenden. Met deze managementtest meet je in hoeverre jij over deze kenmerken beschikt.

Betrouwbaarheid

De managementtest heeft een hoge tot zeer hoge betrouwbaarheid. Dit wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt. Deze maat loopt van 0 tot 1. De scores op de 5 persoonlijkheidsschalen (met bijbehorende managementstijl) van de test variëren van minmaal 0.84 tot maximaal 0.93: een zeer hoge score.

Voor het bepalen van de kenmerken van de Nederlandse manager is statistisch getoetst of en hoe deze onderscheid wisten te maken tussen wel- en niet-leidinggevenden. Zo ontstond er een schaal voor managementeigenschappen met een zeer hoge betrouwbaarheid van 0,87 (cronbach alpha).

Normering

De Managementtest is voor het laatst gereviseerd in 2023 voor de Nederlandse beroepsbevolking op basis van leeftijd (16 tot 65 jaar), geslacht en opleidingsniveau (cijfers: CBS). Jouw score wordt dus vergeleken met die van de Nederlandse beroepsbevolking. Het meten van de kenmerken die een (top)manager onderscheiden van niet-leidinggevenden is gebaseerd op een normgroep van 106 niet-leidinggevenden en 104 managers waarvan er 31 leiding gaven aan leidinggevenden.

Naar de test