De ondernemerstest

100% gratis

Door het 123test team. Geüpdatet op 12 mei 2023.

Doe de ondernemerstest en ontdek of je over de persoonlijkheidskenmerken beschikt die horen bij een zelfstandig ondernemer.

Instructie

Geef aan hoezeer je de volgende stellingen toepasselijk vindt op jezelf. Dit kan zijn van:

-- Niet van toepassing
- Weinig van toepassing
-/+ Niet/wel van toepassing
+ Wel van toepassing
++ Zeer van toepassing

Alle vragen dienen beantwoord te worden.