Onderzoeksbevindingen managementkenmerken

Samenvatting: alle managers zijn hetzelfde

Uit onderzoek van 123test naar kenmerken van managers in Nederland blijkt dat alle managers dezelfde duidelijke kenmerken delen. Deze kenmerken zijn macht, ambitie, initiatief, actie en ego.

Uit het onderzoek kwam daarbij naar voren dat naarmate een manager 'hoger in de boom zit' hij of zij deze kenmerken in sterkere mate heeft.

Doe de managementtest zelf en vergelijk je met Nederlandse (top)managers.

Aanleiding onderzoek

Van basketballers kun je zeggen dat deze over het algemeen vrij lang zijn. Zouden managers ook dergelijke gemeenschappelijke kenmerken hebben, ongeacht het soort organisatie waar ze werken of het soort managementfunctie die ze uitoefenen? En zo ja, wat zijn die kenmerken dan?

Onderzoek

Om een antwoord te geven op deze vraag heeft 123test een groot empirisch onderzoek opgezet om te bepalen of dergelijke eigenschappen bestaan en wat die dan zijn. Begonnen werd met een inventarisatie in de literatuur van theorieën over persoonlijkheidskenmerken van managers en leidinggevenden. Daaruit werden bijna 50 persoonlijkheidskenmerken gedestilleerd die als gemeenschappelijk voor leidinggevenden in het algemeen konden worden aangemerkt.

Deze kenmerken zijn vervolgens vertaald naar specifieke vragen die voorgelegd werden aan in totaal 106 niet-leidinggevenden en 104 managers waarvan er 31 leiding gaven aan leidinggevenden. De deelnemers aan het onderzoek waren zowel afkomstig uit de profit als ook de non-profit sector om de representativiteit en de generaliseerbaarheid van de resultaten te waarborgen. Ze vulden de vragenlijst in om meer inzicht in zichzelf en hun managementprofiel te krijgen.

Voor elk van de kerneigenschappen is vervolgens statistisch getoetst of en hoe deze wisten te discrimineren tussen wel/niet leidinggevenden. Zo ontstond er een schaal voor managementeigenschappen met een zeer goed te noemen betrouwbaarheid (Cronbach's alpha van 0,87; 21 vragen).

Een factoranalyse toonde aan dat er inhoudelijk vijf elementen zijn die een (top)manager onderscheid van niet leidinggevenden. Deze vijf elementen zijn; macht, ambitie, initiatief, actie en ego. Een leidinggevende onderscheidt zich over het algemeen van niet leidinggevenden doordat hij of zij het voor het zeggen wil hebben. Ze hebben met andere woorden een sterke behoefte aan macht. Daarnaast weten leidinggevenden over het algemeen wat ze willen en zullen ze zich minder snel laten intimideren of laten ontmoedigen. Ze zullen niet snel het gevoel hebben doelloos te zijn. Ten derde is een leidinggevende over het algemeen vrij initiatiefrijk. Ze pakken sneller uitdagende taken op en weten dit goed voor het voetlicht te brengen. Leidinggevenden hebben over het algemeen ook een vrij grote dadendrang. Ze krijgen veel werk gedaan en zetten plannen om in acties. Tenslotte zullen leidinggevenden makkelijker dan anderen zeggen dat ze goed werk leveren en beschikken ze over een relatief groot ego.

Managementtest

123test heeft de onderzoeksbevindingen omgezet in een vragenlijst die via 123test.nl voor iedereen beschikbaar is. In de test zit tevens een volledige persoonlijkheidsanalyse geïntegreerd en wordt deze gegeven in termen van managementstijl.

Over 123test

123test bestaat sinds 2000. 123test is een Nederlandstalige internetsite met een grote hoeveelheid beoordeelde tests op het gebied van IQ, persoonlijkheid, loopbaan en relatie. De meeste tests zijn gratis. Voor sommige uitgebreide en professionele tests wordt een vergoeding gevraagd.

Doe de managementtest zelf en vergelijk je met Nederlandse (top)managers.