Prestatiemotivatietest

100% gratis

Door het 123test team. Geüpdatet op 12 mei 2023.

Sommigen werken hard van nature, anderen zien het belang van leren voor een goede toekomst. Wat motiveert jou om te presteren? Test voor jongeren tot 26 jaar.

Instructie

Hieronder volgen enkele uitspraken. Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre die op je van toepassing is. Per stelling heb je de keuze uit 5 antwoordmogelijkheden:

-- deze uitspraak is nooit / helemaal niet op mij van toepassing
- deze uitspraak is soms / een beetje op mij van toepassing
-/+ deze uitspraak is regelmatig / tamelijk op mij van toepassing
+ deze uitspraak is vaak / goed op mij van toepassing
++ deze uitspraak is altijd / heel goed op mij van toepassing

Probeer alle vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Denk niet te lang na, er zijn geen goede of foute antwoorden.

Beantwoord de volgende achtergrondvragen om de testuitslagen te verbeteren. Dit is niet verplicht.

Ik ben een

Mijn leeftijd is

Ik kom uit

Mijn opleidingsniveau