Privacyverklaring 123test B.V.

De website 123test.com/nl/, waar deze verklaring betrekking op heeft, is van 123test B.V. Ons vestigingsadres en postadres is Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 27187803. Ons btw-nummer is NL817941800B01. Ons registratienummer bij het College bescherming persoonsgegevens is meldingsnummer m1411321.

Privacy vanuit onze bedrijfsdoelstelling

Onze tests zijn er om jou te helpen antwoorden te vinden op vragen die jij hebt over je loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Dat is persoonlijk en privé en we willen dan ook je privacy maximaal waarborgen. We hoeven dan ook niet te weten wie je precies bent of waar je woont, ook dwingen we je niet je e-mailadres te geven (om je daarna allerlei ongewenste e-mails te sturen). Onze gratis tests zijn gratis omdat we willen dat je leert over jezelf, anderen over ons vertelt en graag nog eens terugkomt.

Onze tests zijn geen marketingtools en je privacy doet er echt toe.

Waarborging privacy directe persoonsgegevens

De belangrijkste manier waarop we je privacy waarborgen is simpelweg door je zo min mogelijk te verplichten om persoonsgegevens te verstrekken die jou direct als uniek individu identificeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je persoonsnaam of woonadres. Ook achtergrondgegevens zoals bijvoorbeeld geslacht, leeftijd of opleidingsniveau hoef je (vrijwel) nooit verplicht in te vullen. Als je het wel doet kan het de uitslag verbeteren, en heel soms is het zelfs vereist om een resultaat te kunnen geven. Het helpt ons daarbij altijd om onze producten verder te verbeteren, dus ook al hoeft het niet, het mag zeker wel. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover je hiervoor expliciet toestemming geeft dan wel indien daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat.

Als je persoonsgegevens met ons deelt, dan delen wij die niet met derden.

Account

In beginsel is het bezoek van onze website anoniem mogelijk. Via ons loginsysteem kun je vrijwillig een account aanmaken, waarmee na de eerste registratie kan worden ingelogd op de website. Voor sommige producten of om een testuitslag op te slaan is het noodzakelijk een account te hebben. In het kader van het registratieproces wordt alleen gevraagd om een geldig e-mailadres. Een voornaam, een achternaam, een geboortedatum en je geslacht kun je later vrijwillig invullen in je account.

Voor sommige producten maken we gebruik van leveranciers die deze producten ook hosten. Wij delen geen persoonlijke informatie met dergelijke leveranciers en wanneer u deze producten gebruikt, wordt door deze leveranciers ook geen persoonlijke informatie verzameld.

Daarnaast is het mogelijk om in te loggen met je social media account (LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+) De persoonsgegevens die door de betreffende social media worden gedeeld verschillen per social media. In het kader van het registratieproces zal in ieder geval een e-mailadres worden gedeeld.

Wanneer je ervoor kiest om in te loggen met je social media account, worden persoonlijke gegevens voor 123test B.V. beschikbaar. De persoonsgegevens die door de betreffende social media worden gedeeld zullen worden weergegeven alvorens je inlogt met je social media account. Door in te loggen met je social media account geef je toestemming dat deze gegevens met 123test B.V. worden gedeeld. De voorwaarden van 123test B.V. zijn van toepassing.

Wanneer je ingelogd bent worden antwoorden, uitslagen en resultaten die ontstaan door het gebruik van onze producten aan je account gekoppeld. Als je je account wilt verwijderen, laat het ons weten en wij zullen dit dan voor je doen. Zodra een account is verwijderd kan dit niet meer worden hersteld.

E-mailadres en communicatie

Als je contact met ons opneemt, je inschrijft voor een nieuwsbrief of wanneer je iets koopt registreren we je e-mailadres of wanneer je belt eventueel je telefoonnummer. Dat kan niet anders, dat zal je begrijpen. Onze nieuwsbrief is opt-in, je moet dus je inschrijving bevestigen en je kunt je op elk moment uitschrijven. E-mails die we versturen vanaf onze server worden versleuteld verstuurd.

Doelen gebruik persoonsgegevens

 Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • om overeenkomsten met je te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  • om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om aanbiedingen te kunnen doen;
  • om geldende wet- en regelgeving te kunnen nakomen.

Je gegevens kunnen verder worden verwerkt wanneer dat gerechtvaardigd is:

  • in het belang van de veiligheid van de staat;
  • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  • voor gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
  • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
  • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen, en;
  • voor de naleving van en aanspraken uit de Algemene voorwaarden en onderhavige Privacyverklaring van 123test B.V.

Cookies en technische gegevens

We plaatsen, na expliciet je toestemming te hebben gevraagd daarvoor bij het eerste bezoek, cookies op je computer. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een server en dat wordt opgeslagen op de vaste schijf van de computer die de site bezoekt. Dit bestand houdt sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Ook slaan we op onze server technische gegevens rondom bezoek op, zoals het IP-adres of de website van waaraf onze site wordt bezocht en de pagina's die worden bezocht.

Technische gegevens en cookies gebruiken we om de werking van onze sites en producten te garanderen, de gebruikservaring te verbeteren, voor statistische analyses, e-commerce tracking en voor fiscaal-juridische verplichtingen.

Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.

We delen door ons geplaatste cookies en verzamelde technische gegevens niet met derden.

Cookies en technische gegevens door derden

Voor aanvullende statistische analyses, e-commerce tracking of technische tests omtrent de werking en gebruikservaring van onze sites en producten maken we ook geregeld gebruik van tools en diensten van derden. Voor deze doeleinden kunnen deze derden technische gegevens op de bezoekende computer en op de server verzamelen en cookies worden geplaatst. Dit betreft nadrukkelijk technische gegevens waaronder soms ook IP-adressen. We selecteren partijen waar we mee samenwerken altijd op basis van reputatie en kwaliteit.

De website van 123test B.V. kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. 123test B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. 123test B.V. raadt je dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat je op de hoogte bent hoe deze derden met je persoonsgegevens omgaan.

Feedback verzameling en reviews

Voor het verzamelen van feedback en reviews maken we gebruik van een externe partij te weten Feedbackcompany. Hoe zij werken lees je in hun reviewbeleid. Wij verzamelen uitsluitend feedback en reviews van daadwerkelijke spontane bezoekers aan onze websites. We informeren daarbij vooral naar gebruikservaringen en ervaren kwaliteit van onze producten. Waar mogelijk en wenselijk geven we toelichting of vragen bij reviews, maar directe communicatie over aankopen, producten, klachten of complimenten voeren wij direct per e-mail of telefoon.

Betaalgegevens en e-mailadres bij betalingen

Betalingen worden geïnd via zogeheten Payment Service Providers. Dit zijn externe bedrijven die maximaal ingericht zijn om op veilige wijze financiële transacties te verwerken. Financiële gegevens zoals bankrekeningnummers of een creditcard nummer deel je bij betalingen alleen met hen, wij verzamelen dergelijke gegevens niet. Bij het in gang zetten van een betaling via een Payment Service Provider worden details over de bestelling en betaling door ons doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan het bedrag, een korte productomschrijving maar ook je e-mailadres voor communicatie met je over de betaling en het betalingsproces.

Veiligheid, verzameling en bewaren van gegevens

Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De directie en eventuele werknemers van 123test B.V. zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Onze servers staan in Nederland bij bedrijven die niet (of voor minder dan 50%) in handen zijn van een Amerikaans bedrijf. Daardoor zijn gegevens die we verzamelen niet invorderbaar door de Amerikaanse overheid op basis van de Patriot Act.

We registreren persoonlijke en technische gegevens over hoog beveiligde verbindingen, slaan die veilig en indien noodzakelijk versleuteld op en verkopen deze niet aan derden.

Advertenties en netwerksites

We werken structureel en incidenteel samen met partijen op het gebied van advertenties (bijvoorbeeld Google Adsense), en netwerksites (bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn). Als we advertenties en/of functionaliteiten van derden aanbieden op onze sites schermen we die technisch zo af dat zij geen toegang hebben tot uitslagen van tests (uitgezonderd korte gratis uitslagen), antwoorden die je geeft op vragen en stellingen in vragenlijsten of directe persoonlijke gegevens die je ons geeft, bijvoorbeeld in je account.

Als we doorverwijzen naar andere partijen, bijvoorbeeld via advertenties, val je daar onder hun privacybeleid. Als je zelf uitslagen van tests met anderen deelt, mogelijkerwijs ook via onze samenwerkingspartners, dan is dat onder eigen verantwoordelijkheid.

Wetenschappelijk onderzoek

We werken ook mee aan wetenschappelijk onderzoek. Wanneer dat op zichzelf staande onderzoeken betreft, geldt het privacybeleid van dat onderzoek voor zover het eventueel afwijkt van deze privacyverklaring. Dat staat dan vooraf aangegeven.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken. Het rapport wordt door 123test B.V. minimaal enkele jaren bewaard waarna het rapport wordt geanonimiseerd of vernietigd.

Contact opnemen in verband met ons privacybeleid of je gegevens

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, of je persoonlijke gegevens die we hebben verzameld wilt inzien, corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail (info@123test.nl), telefonisch (024-2210083) of via ons contactformulier. Wij zullen vervolgens binnen 4 weken contact met je opnemen. Indien wij extra tijd nodig hebben om op jouw verzoek te reageren, dan zullen wij je dat eveneens binnen 4 weken laten weten.

Het wissen van een gebruikersaccount op de server kan alleen door onszelf worden gedaan. In dat geval is de toegang tot de opgeslagen gegevens ook op het apparaat van jou als gebruiker niet meer mogelijk. Het verzoek om het wissen van jouw gebruikersaccount kun je per e-mail richten aan info@123test.nl. 

Het kan altijd beter!

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op. Mocht je verder iets zien, horen of weten waardoor we de privacy van bezoekers nog verder kunnen garanderen dan horen we dat graag!