Werk stress test

100% gratis

Door het 123test team. Geüpdatet op 20 maart 2024.

Met deze werk stress test kun je heel snel een indruk krijgen hoeveel werkstress je in je huidige werksituatie ondervindt in vergelijking met anderen die deze test ook al hebben gedaan. Ondervind jij momenteel werk stress symptomen of klachten?

Instructie

Je moet van 10 situaties aangeven hoezeer deze een bron van stress zijn geweest in de laatste drie maanden. Let er daarbij op dat je puur op basis van de feiten antwoordt. Wanneer je dus iets als stresserend beschouwt maar het is de laatste drie maanden niet voorgekomen, antwoord dan dus dat het geen bron van stress is.

Elk van de 10 zinnen moet beantwoord worden.

--- is zeer zeker geen bron.
-- is zeker geen bron.
- is doorgaans geen bron.
+ is doorgaans een bron.
++ is zeker een bron.
+++ is zeer zeker een bron.