Achtergrondinformatie studiekeuzetest

Test

De vragenlijst bestaat uit 120 open vragen, 15 gedwongen keuze vragen en neemt zo'n 15 minuten in beslag.

Rapport

Het rapport is voorzien van heldere grafieken en relevante teksten waardoor je het kan lezen en begrijpen zonder hulp van een loopbaanadviseur. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij je persoonlijkheidsprofiel en de daarbij passende beroepen en voorbeeldstudies. Sommige beroepen zijn voorzien van uitgebreide taakomschrijvingen. Zodat je een nog beter beeld krijgt van je toekomstperspectief.

Theoretische achtergrond (validiteit)

De Beroepentest voor studiekeuze is gebaseerd op de theorie van Dr. John Holland uit de Verenigde Staten. Zijn gedachtegoed ligt aan de basis van vele beroepskeuzetests die wereldwijd worden gebruikt. Mensen die een beroep kiezen dat het beste aansluit bij hun persoonlijkheid zullen succesvol en tevreden zijn.

Betrouwbaarheid

De Beroepentest voor studiekeuze heeft een hoge betrouwbaarheid. Die wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt. Deze maat loopt van 0 tot 1 en zijn respectievelijk 0.84, 0.86, 0.88, 0.86, 0,88 en 0,83 voor de zes schalen van de test.

Normering

De Beroepskeuzetest is in april 2005 genormeerd onder jongeren die bezig zijn met beroepen en studiekeuze. Hun leeftijd varieert van 14 tot en met 19, er waren evenveel jongens als meisjes en ze waren afkomstig van VMBO (40%) en HAVO/VWO. Je wordt dus vergeleken met leeftijdsgenoten.

Naar de test