Tot stand komen overeenkomst, levering rapportage producten en herroepingsrecht

Na het invullen van een vragenlijst van een test tegen betaling of het kiezen van een te kopen product dien je te klikken op de button 'Naar het betaalmenu'. Je komt dan in het betaalmenu terecht. Pas als je dit betaalmenu hebt doorlopen kun je je rapport direct inzien of gekocht product gebruiken. Ook ontvang je een e-mail waarin alle toegangsgegevens tot je rapport en producten nogmaals staan. Dit e-mailadres vul je in het betaalmenu in. Als je je betaling in het betaalmenu afbreekt ontvang je nog wel een e-mail met daarin de mogelijkheid om de betaling alsnog af te ronden. De overeenkomst is dan nog niet tot stand gekomen. Je kunt je rapport pas inzien als je het betaalmenu geheel hebt doorlopen en je betaling hebt gedaan. De rapportage of toegang tot je producten wordt geleverd d.m.v. een unieke url of specificaties die na het doorlopen van het betaalmenu verschijnen en ook per e-mail worden toegezonden.

Het kan zijn dat je na het tot stand komen van de overeenkomst hier alsnog van wilt afzien. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de dienst hebt gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je de betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor dergelijke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.