Vitaliteitscheck

100% gratis

Door het 123test team. Geüpdatet op 12 mei 2023.

Als je als medewerker vitaal bent, kun je je werk goed en met plezier doen en ben je weinig ziek. Bovendien voel je je dan betrokken bij je werk en organisatie. Met deze Vitaliteitscheck krijg je snel een indruk van je vitaliteit. Hierbij wordt gekeken naar betrokkenheid, naar geestelijk en lichamelijk werkvermogen en hoe de organisatie, je privé-omstandigheden en leefstijl daar invloed op hebben.

Deze test bestaat uit twee delen: Het eerste deel gaat over je vitaliteit op het werk en het tweede deel over je leefstijl. Het invullen van deze check duurt ongeveer 15 minuten en is volledig anoniem. Beantwoord alle vragen. In de uitslag krijg je veel tips en adviezen om je vitaliteit en die van je organisatie te vergroten.

Deze test maakt deel uit van een arbeidsmarktonderzoek en is daarom gratis.

Instructies

Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.

-- Helemaal oneens
- Meestal oneens
+ Meestal eens
++ Helemaal eens