De Werkwaardentest

Wat voor waarden vind jij belangrijk in je werk?

Werken in een omgeving die aansluit bij wat jij van waarde vindt, vergroot je werkplezier. Hieronder worden steeds twee werkwaarden gegeven. Het gaat om waarden in je werkomgeving. Geef per keer aan welke waarde in het werk jou het meest aanspreekt. Je moet een keuze maken.

In de uitslag van deze werkwaardentest wordt aangegeven in welke mate bepaalde werkomgevingen het beste aansluiten bij jouw werkwaarden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.