Achtergrondinformatie werkstijl assessmenttest

Test

De vragenlijst bestaat uit 92 vragen en duurt 10 tot 15 minuten.

Rapport

Het rapport is voorzien van heldere grafieken en relevante teksten waardoor je het kan lezen en begrijpen zonder hulp van anderen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij je persoonlijkheidsprofiel en de manier van werken en werkomgeving die daar het beste bij passen.

Theoretische achtergrond (validiteit)

Uit jarenlang en wereldwijd psychologisch onderzoek blijken er vijf woorden (thema's) te zijn, de zogenaamde Big Five, waarmee je iemands persoonlijkheid in de volle breedte kunt beschrijven. Deze persoonlijkheidskenmerken bepalen in sterke mate je werkstijl.

Betrouwbaarheid

De persoonlijkheidstest heeft een hoge tot zeer hoge betrouwbaarheid. Dit wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt. Deze maat loopt van 0 tot 1. De scores op de 5 schalen van de test variëren van minmaal 0.84 tot maximaal 0.93: een zeer hoge score.

Normering

De werkstijl assessmenttest is in 2003 ontwikkeld en genormeerd onder de Nederlandse beroepsbevolking op basis van leeftijd (16 tot 65 jaar), geslacht en opleidingsniveau (cijfers: CBS). Je persoonlijkheid en daarbij horende werkstijl worden dus vergeleken met die van de Nederlandse beroepsbevolking.