Technische handleiding Persoonlijkheidstest

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Methode
   2.1 Gebruikte instrumenten
3. Verkenning en selectie van de onderzoeksdata
   3.1 Leeftijd
   3.2 Geslacht
   3.3. Opleidingsniveau
   3.4 Nationaliteit
   3.5 Arbeidsmarktpositie
   3.6 Werksectorbranche
   3.7 Afnameduur
   3.8 Responsevariatie
   3.9 Menselijke response
4. Analyse
   4.1 Ruwe scores
   4.2 Correlaties
   4.3 Betrouwbaarheid
   4.4 Constructvaliditeit/factoranalyse
5. Normering
   5.1 Beroepsbevolking volgens het cbs
   5.2 Groepsverschillen
6. Conclusie
7. Referenties

Inleiding

Dit document geeft inzicht in de psychometrie van de Big Five persoonlijkheidstest van 123test. Deze door 123test B.V. ontwikkelde test is een speciaal voor de Nederlandse markt gemaakte operationalisatie van de Big Five persoonlijkheidstheorie.

De test meet de vijf hoofddimensies van persoonlijkheid en de 30 onderliggende schalen. De Big Five persoonlijkheidstest van 123test is geen vertaling of bewerking van een buitenlands instrument maar echt gemaakt in en voor Nederland. Daarmee is het een actueel instrument, dat bovendien een hoge betrouwbaarheid heeft, een hoge validiteit heeft en een representatieve en recent samengestelde normgroep gebruikt.

Informatie over betrouwbaarheid, validiteit en normering worden in dit document beschreven. Ook wordt er besproken hoe de dimensies van deze test variëren als een functie van opleidingsniveau, geslacht en leeftijd.

Methode

Sinds 1 november 2019 zijn op www.123test.nl meer dan 100.000 afnames van de Big Five Persoonlijkheidstest. Door de data van deze anonieme respondenten te analyseren kunnen we een goed beeld vormen van dit instrument.

Gebruikte instrumenten

De Big Five Persoonlijkheidstest is gratis te gebruiken op https://www.123test.com/nl/persoonlijkheidstest/. Het Engelse equivalent van deze vragenlijst staat op https://www.123test.com/personality-test/ en is ook gratis te gebruiken.

Verkenning en selectie van de onderzoeksdata

Ter verkenning van de onderzoeksdata worden in dit hoofdstuk een aantal achtergrondvariabelen van de respondent nader onderzocht. Per onderdeel wordt aangegeven welke selectiecriteria er zijn gebruikt voor de uiteindelijke dataset.

De volledige dataset bestaat uit 65.703 respondenten. Op basis van cirteria als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, nationaliteit, arbeidsmarktpositie, afnameduur en responsevariatie wordt de uiteindelijke subset gemaakt waarop analyses worden gedaan en waarmee de uiteindelijke norm wordt berekend.

Leeftijd

Er is gekozen voor een leeftijdsgroep van 18 t/m 67 jaar, omdat deze groep het beste de arbeidsbevolking van Nederland representeert.

Geslacht

Van alle respondenten is het geslacht bekend omdat deze achtergrondvraag verplicht was om te beantwoorden. Opvallend is het hogere aantal vrouwen dat de test heeft afgerond. Logischerwijs worden beide geslachten meegenomen in de dataset omdat deze groep het beste de arbeidsbevolking van Nederland representeert.

Opleidingsniveau

Omdat de Big Five Persoonlijkheidstest speciaal wordt ontwikkeld voor gemiddeld tot hoger opgeleiden is ervoor gekozen om een aantal opleidingsniveau’s te selecteren die worden meegenomen in de dataset. De blauw gearceerde opleidingsniveau’s in de diagram zijn meegenomen in de dataset.

Nationaliteit

Omdat de Big Five Persoonlijkheidstest wordt ontwikkeld voor de Nederlands sprekende markt hoeft er niet op nationaliteit te worden geselecteerd: de vragenlijst is immers in het Nederlands.

Buiten Nederland en België is er een groep van 6% van respondenten met een andere nationaliteit in de dataset. Hieronder wordt weergegeven welke landen er in de groep van “Overige nationaliteiten” zit.

Overige landenPercentage %
Overig 3.21
Suriname 1.06
Curaçao 0.43
Turkije 0.40
Marokko 0.36
Syrië 0.33
Afghanistan 0.24

Arbeidsmarktpositie

Er is de respondent gevraagd naar zijn/haar arbeidsmarktpositie. Er is gekozen om alleen de arbeidsmarktposities Loondienst, Eigen baas/freelancer en Officieel werkloos te gebruiken in de dataset, omdat deze groep het beste de arbeidsbevolking van Nederland representeert.

Werksector/branche

De respondent is gevraagd om aan te geven in welke werksector hij/zij werkzaam is. Hierbij kon een keuze gemaakt worden uit de 23 werksectoren die worden gehanteerd in het model van EurOccupations (Wageindicator.org 2009). De verdeling komt voldoende overeen met de meest recente gegevens van het CBS (CBS 2008) en geeft geen aanleiding om hiervoor te corrigeren.