Gebondenheid aan je relatie

De kwaliteit van een relatie is afhankelijk van heel veel factoren. Daarbij komt dat wat voor de een een kwalitatief goede relatie is, dat voor een ander helemaal niet het geval hoeft te zijn. De waardering die mensen hebben voor de kwaliteit van een intieme relatie is zeer subjectief. De enige objectieve maat die te bedenken valt, is wellicht relatieduur. Maar zelfs dat is geen garantie voor een goede relatie dan wel het voortduren van een relatie.

TIP: persoonlijkheidstest

Weten wie jij bent, verteld je ook wie bij jou past. Doe een uitgebreide professionele persoonlijkheidstest en voorkom een verkeerde relatiekeuze.

Lees meer

Een veel betere garantie voor het voortduren van een relatie, of deze nu kwalitatief goed is of niet, is de mate van gebondenheid aan een relatie. Deze gebondenheid kan worden bepaald door een aantal losse factoren te wegen. Lees hieronder meer over de losse factoren die allemaal te maken hebben met het hebben en houden van een relatie. Tezamen bepalen deze factoren je 'commitment' aan een (je huidige) relatie. Een goede relatietest zou deze vijf hoofdzaken moeten meten en wegen:

Commitment

Een belangrijk begrip binnen de wetenschap omtrent relaties is 'commitment'. In het Nederlands laat zich dit het makkelijkst vertalen als 'verbintenis' of 'verbondenheid'. De mate waarin je wel of niet verbonden bent met je relatie is een sterke voorspeller voor het voortbestaan van de relatie. Weinig verbonden zijn met een relatie vergroot de kans op het afbreken van de relatie. Een hoge mate van verbondenheid daarentegen biedt een grote kans op een lange relatie. Daarbij is het niet altijd zo dat de mate van verbondenheid direct iets zegt over de kwaliteit van de relatie al heeft het zeker met elkaar te maken.

Je mate van verbondenheid aan een relatie wordt door een aantal verschillende factoren bepaald. Je tevredenheid in combinatie met de beschikbaarheid van alternatieven, en de mate waarin je (allebei) geïnvesteerd hebt in de relatie zijn heel belangrijk. Daarbij staat of valt je verbondenheid volledig met hoe je zelf tegen al deze factoren aankijkt. Waar jij veel waarde aan hecht telt immers zwaarder mee.

Satisfactie

Je mate van satisfactie of tevredenheid wordt vaak simpelweg bepaald door de verhouding van hoeveel je in een relatie moet stoppen versus hoeveel je er uit haalt. Dit geldt voor positieve als ook voor negatieve zaken. Haal je meer uit een relatie dan je er in hoeft te stoppen dan zul je doorgaans tevreden en meer gebonden zijn aan je relatie dan wanneer je er veel in stopt maar er niets uit haalt.

Positieve zaken die je uit een relatie kunt krijgen en die in een relatie kunt steken hebben met veel zaken te maken. De mate van affectie en aandacht, samen een hobby hebben, de seksualiteit maar ook heel tastbare zaken als geld, een onderkomen of bloemen brengen een positieve bijdrage aan je relatie. Omgekeerd kan het uitblijven van bovenstaande zaken gezien worden als de negatieve aspecten in een relatie. Denk bij negatieve zaken verder aan het vaak hebben van ruzies, meningsverschillen over politiek of maatschappij, of problemen hebben met de vrienden/familie van je partner.

Als je meer positieve dingen uit de relatie haalt dan negatieve dingen dan is dat logischerwijs goed voor je binding aan je relatie. Haal je er minder uit positieve dingen uit dan is dat dus minder goed voor je gebondenheid. Maar je tevredenheid met relatie is meer dan simpelweg een lijstje maken van kosten en baten en die van elkaar aftrekken. Dit heeft namelijk alles te maken met wat je van een relatie verwacht. Als je weinig van een relatie verwacht zul je al snel tevreden zijn. Stel je juist hele hoge eisen aan een relatie dan is er meer nodig om je tevredenheid (en daarmee je gebondenheid) met de relatie in stand te houden. Weten wat je verwachtingsniveau is en welke eisen je stelt is noodzakelijk.

Verwachtingsniveau

Opmerkelijk genoeg kan het zo zijn dat je heel veel positiefs ervaart in je relatie maar dat je toch niet tevreden bent. Wanneer je immers hele hoge eisen stelt, zul je waarschijnlijk nooit tevreden zijn. Aan de andere kant is het mogelijk dat je zo weinig verwacht van een relatie, dat je daardoor hele negatieve dingen accepteert en tevreden bent met je relatie. Sommige mensen zijn nu eenmaal snel tevreden, anderen hanteren daarentegen onrealistisch hoge standaarden. Deze laatste groep zal daardoor maar moeilijk langdurige relaties kunnen opbouwen. Daarbij komt ook dat wanneer iemand hele hoge verwachtingen heeft, diegene maar zeer zelden iemand zal tegenkomen die bevalt. De mate van beschikbaarheid van geschikte partners is sowieso van belang. Niet alleen voor het überhaupt aan kunnen gaan van een relatie, maar ook voor de mate van gebondenheid aan een eventuele huidige relatie.

Alternatieven

De balans tussen wat je in een relatie moet stoppen en wat je eruit haalt, gecombineerd met wat je van een relatie verwacht, bepaalt hoe tevreden je bent met je relatie. Daarbij kun je heel tevreden zijn met een relatie en tegelijkertijd weinig verbonden. Andersom kan ook, iemand die niet tevreden is met zijn/haar relatie kan toch sterk gebonden zijn aan de relatie. Dit heeft alles te maken met het wel of niet beschikbaar zijn van alternatieve partners. Denk bijvoorbeeld aan het wonen op een onbewoond eiland, dat biedt geen alternatieven. Een popidool daarentegen heeft horden potentiële partners om haar heen. Als er geen alternatieve partners zijn, verhoogt dat je mate van gebondenheid aan een relatie, zelfs als je ontevreden bent met die relatie. Andersom kan het zo zijn dat iemand die heel tevreden is met een relatie zich niet sterk gebonden voelt omdat er zo veel goede alternatieven zijn. Voor het inschatten van de sterkte van een relatie is het dus van belang om te weten of er wel of niet goede alternatieve partners zijn.

Investeringen

De sterkte van een relatie lijkt vaak af te meten te zijn aan de duur van de relatie. Hoe sterker een relatie hoe langer deze immer stand zal houden. Behalve een investering in tijd zijn er nog meer investeringen die je in een relatie kunt hebben. Geld is bijvoorbeeld heel voor de hand liggend, zeker wanneer je samen gespaard hebt of een huis hebt gekocht. Ook het hebben van kinderen kun je zien als een forse investering in een relatie. Investeringen hoeven echter niet materieel van aard te zijn. Wanneer een relatie eindigt verlies je wellicht ook een hoop opgebouwde herinneringen.

Over het algemeen geldt dat hoe meer je geïnvesteerd hebt in een relatie, hoe moeilijker het zal zijn deze te beëindigen. Zeker wanneer het investeringen betreft die je niet 'mee kunt nemen' zoals tijd en moeite voor het overwinnen van ruzies en moeilijke tijden.

Er geldt ook hier echter een fijne balans tussen meerdere factoren. Wanneer er bijvoorbeeld weinig alternatieve partners bestaan en je hebt veel geïnvesteerd zul je sterk gebonden zijn aan je relatie. Als je echter veel alternatieven zijn en je hebt bovendien heel weinig geïnvesteerd dan geldt dat je veel minder gebonden zult zijn.

TIP: persoonlijkheidstest

Weten wie jij bent, verteld je ook wie bij jou past. Doe een uitgebreide professionele persoonlijkheidstest en voorkom een verkeerde relatiekeuze.

Lees meer