Ruzies

Meningsverschillen en ruzies horen bij een relatie. Een pittige ruzie kan de lucht klaren en dwingt je stil te staan bij elkaars belevingswereld. Het zijn dan ook niet zozeer de ruzies zelf die problemen opleveren, maar de manier waarop je ruzie maakt. Ga je schreeuwen, zeuren, schelden, of oude koeien uit de sloot halen? Of ben je in staat om rustig naar elkaar te luisteren, met elkaar mee te denken en compromissen te sluiten?

TIP: persoonlijkheidstest

Weten wie jij bent, verteld je ook wie bij jou past. Doe een uitgebreide professionele persoonlijkheidstest en voorkom een verkeerde relatiekeuze.

Lees meer

Hoe partners in een relatie omgaan met ruzies kan veel betekenen. Weten van je partner of van een potentieel partner hoe hij/zij omgaat met conflicten is cruciaal. Een onuitgesproken ruzie kan weken nasudderen en makkelijk weer tot nieuwe ruzies leiden. Vraag jezelf af hoe jij met ruzies omgaat. Vermijd je ruzies, ligt het altijd aan de ander, of laat je het 'overwaaien' dan dien je je te realiseren dat je daarmee een relatie niet altijd goed doet.

Op een volwassen manier kunnen praten over problemen, de ander begrijpen en ook oorzaken bij jezelf durven zien, dat zijn ingrediënten voor een gezonde relatie. Praat ruzies uit, ga bijvoorbeeld nooit slapen voordat je elkaar weer recht in de ogen kunt kijken. Dat slaapt ook een stuk prettiger.

Lees ook vooral wat de zaken zijn die je gebondenheid aan een relatie bepalen, en wat een perfecte match maakt.

Tip voor het daten.

Let tijdens het daten eens op signalen die aangeven hoe deze persoon waarschijnlijk ruzie maakt. In hoeverre voelt de ander zich aangevallen bij kritiek en/of kleine meningsverschillen? Hoe snel schiet hij/zij in de verdediging? Hoe goed kan hij/zij naar je luisteren? In hoeverre staat hij/zij open voor een ander standpunt of mening? Hoe belangrijk vindt hij/zij het om 'gelijk' te hebben?