Schoolkeuze

Behalve het niveau van de school waar je kind naartoe kan gaan, spelen er nog veel meer factoren een rol bij het kiezen van een school. Denk maar eens na over de volgende punten.

  1. Welke scholen zijn er?
  2. Hoe is de omgeving van de school?
  3. Hoe werkt de school?
  4. Hoe wordt de ontwikkeling van het kind gemeten en hoe worden die metingen gebruikt?
  5. Wat doet de school voor de erg goede of zwakkere leerlingen?
  6. Zijn er ook extra activiteiten voor de kinderen?
  7. Vraagt de school de (vrijwillige) ouderbijdrage?
  8. Wat gebeurt er buiten de lesuren?
  9. Welke rol spelen ouders op de school?
  10. Welke informatie krijgen ouders?

Het niveau van je kind wordt vaak getoetst met behulp van een eindtoets, bijvoorbeeld de Citotoets. Lees meer over verschillende soorten eindtoetsen.

Oefentoetsen voor Citotoets rekenen, taal en studievaardigheid