Kerndoelen van de eindtoets of Citotoets

De overheid stelt welke kerndoelen er zijn voor het basisonderwijs. Tot 1993 waren er geen landelijke afspraken over wat een school nu precies moest doen aan taal, rekenen, geschiedenis, et cetera.

 

Scholen maakten daarin zelf keuzes, met als gevolg dat de verschillen tussen scholen erg groot konden worden.

De kerndoelen werden ingevoerd om meer eenheid in het onderwijsaanbod te realiseren, de aansluiting met het voortgezet onderwijs te verbeteren en het basisonderwijs beter en doelgerichter te maken.

De Inspectie van het Onderwijs controleert scholen op naleving van de wet- en regelgeving. Daar vallen ook de kerndoelen onder. Deze vormen een basis voor de verschillende soorten eindtoetsen in het basisonderwijs, zoals de Citotoets.

Oefentoetsen voor Citotoets rekenen, taal en studievaardigheid