Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoeksdeelname

Op 123test wordt doorlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld arbeidsmarktonderzoek. Wanneer je het leuk vindt om gratis deel te nemen aan onderzoeken op het gebied van IQ, carrière, persoonlijkheid of relaties kun je je abonneren op de nieuwsbrief. Je wordt dan vanzelf op de hoogte gehouden.

Onderzoek

Voor onderzoekers en studenten van universiteiten bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van de proefpersonenpool van 123test voor vragenlijstonderzoek. Daarbij biedt 123test gratis de technische kennis en 'knowhow' om zeer snel grote hoeveelheden betrouwbare gegevens te verzamelen. Voorwaarde is wel dat er geen commerciële doelstelling aan het onderzoek verbonden is, dat het onderwerp en de terugkoppeling van het onderzoek relevant zijn voor de proefpersonen en dat er een interessante test overblijft voor permanente publicatie op 123test.

Voor uitgebreidere informatie over de mogelijkheid voor het doen van onderzoek via 123test stuur je een email naar info@123test.nl.

Ontwikkeling

123test besteedt bijzonder veel zorg aan het ontwikkelen van professionele instrumenten. Daarbij worden de belangrijkste richtlijnen gevolgd, zoals die worden voorgeschreven door de COTAN en het 4TP. Omdat zowel de COTAN als het 4TP geen beoordelingssysteem hebben voor tests met geautomatiseerde rapportages direct aan respondenten, kunnen de professionele instrumenten van 123test (nog) niet aan deze certificerende instanties worden voorgelegd. 123test bewaakt de validiteit van tests door alleen gebruik te maken van in de wetenschap overbekende theorieën die nauwkeurig verwoord en gedocumenteerd zijn. Psychometrische betrouwbaarheid wordt hierbij zelfs strenger nagestreefd dan normaal. Dit om de aansluiting van de rapportage op hetgeen de test meet scherp en sluitend te houden. Qua normering loopt 123test voorop. Alle instrumenten worden regelmatig opnieuw genormeerd. Daarbij worden representatieve groepen gebruikt, altijd volgens de laatste CBS gegevens.

Onderzoeken door 123test

Onderzoek naar de kenmerken van salesprofessionals

In samenwerking met het Amsterdamse werving- en selectiebureau NEWPEOPLE heeft 123test onderzoek gedaan naar de kenmerken van salesprofessionals. Lees meer

Het grote IQ onderzoek der Lage landen

123test heeft een groot IQ onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders en Vlamingen. Lees meer

Onderzoek naar kenmerken van Nederlandse (top)managers

In een gedegen onderzoek heeft 123test een empirische meting gedaan naar de typerende kenmerken van Nederlandse (top)managers. Lees meer

Onderzoek naar voorkomen van spreekangst

In opdracht van De Presentatiegroep heeft 123test een uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorkomen van spreekangst in Nederland. Lees het persbericht voor de opmerkelijke bevindingen.