"Ik ben zeer tevreden over de test en (belangrijker) de uitslag; ik heb in het verleden al diverse tests gedaan bij dure bureaus en ik vind de uitslag van jullie test heel helder."
- C. de Vocht
Download rapport in PDF

Voorbeeldrapport Beroepskeuzetest

Rapportinformatie

Voornaam: Jan
Achternaam: De Vries
Emailadres: info@123test.nl
Geslacht: Man
Leeftijd: 36
Testdatum: 2019-07-05 09:35:50
Download PDF rapport

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Je persoonlijkheidsprofiel
     2.1. Activiteiten
     2.2. Persoonlijk gedrag
     2.3. Waarden
     2.4. Je totale profiel
     2.5. Jouw Holland code: Mensgericht en Praktisch (MePr)
     2.6. Ter afsluiting
3. Profielen en beroepen
     3.1 Voorbeeldberoepentabel HBO/WO
     3.2 Voorbeeldberoepentabel MBO
4. Tot slot
     4.1 Aanvullende tips
Bijlage A. Jouw top 20 beroepen (HBO/WO)
Bijlage B. Jouw top 20 beroepen (MBO)

1. Inleiding

Deze rapportage is uit twee delen opgebouwd. Eerst wordt er gekeken naar je persoonlijkheidsprofiel. Op basis van de test is bepaald in welke mate de eigenschappen Mensgericht (Me), Conventioneel (Co), Artistiek (Ar), Ondernemend (On), Onderzoekend (Oz) en Praktisch (Pr) op je van toepassing zijn. Dit model met zes persoonlijkheidskenmerken is ontwikkeld door de psycholoog John L. Holland en is uitgegroeid tot 's werelds meest gebruikte methode bij loopbaanbegeleiding. Wat deze eigenschappen precies inhouden wordt je tijdens het lezen van dit rapport vanzelf duidelijk. Iedereen heeft van elk van deze eigenschappen wel iets in zich maar de eigenschap waar je het meest van hebt, is bepalend voor je beroepspersoonlijkheid.

THEORIE VAN JOHN L. HOLLAND Fig. 1 THEORIE VAN JOHN L. HOLLAND Ondernemend On Mensgericht Me Onderzoekend Oz Conventioneel Co Artistiek Ar Praktisch Pr

Je profiel is vanuit drie invalshoeken bepaald. Om te beginnen is gekeken naar de activiteiten die je het meest aanspreken. Daarnaast is er gekeken naar je daadwerkelijke dagelijkse gedrag. Ten derde zijn je werkwaarden, zaken die specifiek voor jou in een werkomgeving van belang zijn, onder de loep genomen. Op basis van deze drie invalshoeken is je totaalscore bepaald, dit geeft je uiteindelijke persoonlijkheidsprofiel weer. Bij elk onderdeel krijg je tekstuele uitleg.

In het tweede deel van het rapport wordt een opsomming gegeven van persoonlijkheidsprofielen én daarbij passende beroepen. Aan de hand van deze voorbeelden kun je beter begrijpen hoe je profiel bij bepaalde beroepen zou kunnen passen. Dit zal je zeker helpen te begrijpen waarom het ene beroep je meer aanspreekt dan het andere. Wil je direct een lijst met beroepen die bij jou passen bekijken, kijk dan in de bijlagen voor jouw top 20 passende beroepen.

2. Je persoonlijkheidsprofiel

Zoals aangegeven wordt je persoonlijkheid beschreven in termen van zes eigenschappen; Mensgericht (Me), Conventioneel (Co), Artistiek (Ar), Ondernemend (On), Onderzoekend (Oz) en Praktisch (Pr). Aan de hand van vier grafieken wordt je persoonlijkheid in kaart gebracht.

Om extra duidelijk te maken in welke mate de eigenschappen op jou van toepassing zijn in vergelijking met anderen, wordt er een uitgebreide uitleg gegeven na elke grafiek. Hierbij is op basis van een statistische analyse berekend in hoeverre jouw scores verschillen van het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking. Dat is de normgroep. Dit zegt overigens helemaal niets in termen van goed of slecht! Het geeft alleen maar meer duidelijkheid over hoe je persoonlijkheid in elkaar steekt. Iemand die bijvoorbeeld op alle aspecten onder het gemiddelde zit is simpelweg te karakteriseren als iemand die van alles een klein beetje heeft zonder een duidelijke voorkeur.

2.1. Activiteiten

Allereerst is gekeken welke activiteiten jou het meest aanspreken. In onderstaande grafiek zijn je persoonlijke scores weergegeven op de zes eigenschappen Mensgericht, Conventioneel, Artistiek, Ondernemend, Onderzoekend en Praktisch. Elke score is afgezet tegen de gemiddelde scores van de Nederlandse beroepsbevolking (normgroep).

image/svg+xml BEROEPSPERSOONLIJKHEIDSTEST Fig. 2 INVALSHOEK: ACTIVITEITEN JIJ GESLACHT: MAN LEEFTIJD: 36 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ MENSGERICHT CONVENTIONEEL ARTISTIEK ONDERNEMEND ONDERZOEKEND PRAKTISCH JOUW SCORE

Hieronder staan de zes eigenschappen in dezelfde volgorde als de diagram. Per eigenschap is aangegeven in welke mate deze op je van toepassing is. Deze uitspraak geeft aan hoezeer de betreffende eigenschap ten opzichte van de normgroep op je van toepassing is.

Mensgericht

Ten opzichte van de normgroep scoor je hoog op Mensgerichte activiteiten. Je bent iemand die graag anderen helpt. Je vindt het belangrijk om anderen zich op hun gemak te laten voelen. Het geeft je daarbij ook veel voldoening als je merkt dat mensen blij zijn met jouw aanwezigheid. Je zet je met veel enthousiasme in voor de goede zaak. Een persoonlijke bijdrage (hoe klein deze ook is) kan in jouw ogen voor iemand anders heel betekenisvol zijn. Iemand anders helpen beschouw je dan ook als iets dat vanzelfsprekend is.

Conventioneel

Ten opzichte van de normgroep scoor je net onder gemiddeld op Conventionele activiteiten. Je vindt het dus best fijn om te weten waar je aan toe bent, maar je hoeft het niet tot in het kleinste detail te weten. Toch laat je dingen liever niet zomaar aan het toeval over. Dit voorkom je door bijvoorbeeld het maken van een checklist of een goede planning. Je werkt waarschijnlijk wel beter en bij voorkeur in een nette omgeving.

Artistiek

Ten opzichte van de normgroep scoor je gemiddeld op Artistieke activiteiten. Je bent iemand die wel oog heeft voor de creatieve kant van werk maar niet altijd. Of het nu in woord of beeld is, je bent selectief. Sommige creatieve activiteiten spreken je dan ook meer aan dan andere. Als je fantasie maar af en toe geprikkeld kan worden.

Ondernemend

Ten opzichte van de normgroep scoor je net onder gemiddeld op Ondernemende activiteiten. Je bent iemand die, indien nodig of gewenst, het initiatief kan nemen. Niet dat je altijd de baas wilt zijn, heel graag een groot bedrijf wilt leiden of perse veel geld wilt verdienen. Jij ziet ondernemerschap veel meer als een middel dan als een doel.

Onderzoekend

Ten opzichte van de normgroep scoor je gemiddeld op Onderzoekende activiteiten. Afhankelijk van het onderwerp ben je best wel geïnteresseerd in werkzaamheden met een theoretisch of academisch gehalte. Niet dat alle mogelijke theoretische kwesties of academische bespiegelingen je altijd in even grote mate zullen boeien. De wetenschapsbijlage van een krant zal je met andere woorden niet van A tot Z lezen maar eerder selectief doornemen.

Praktisch

Ten opzichte van de normgroep scoor je hoog op Praktische activiteiten. Je bent hoogstwaarschijnlijk iemand die het liefst werkt zonder veel gepraat en overleg. Werken in de buitenlucht of de natuur spreekt je dan ook erg aan. Je werkt graag met je handen en vindt het fijn om een duidelijk en concreet doel voor ogen te hebben. Daarnaast ben je waarschijnlijk graag op pad. Al met al hebben vooral praktische werkzaamheden je voorkeur, wellicht zelfs het liefst met een beetje avontuur of spanning.

2.2. Persoonlijk gedrag

In de Beroepskeuzetest is bepaald in welke mate bepaalde gedragingen op jou van toepassing zijn. Dit geeft een beeld van je persoonsgebonden gedrag, resulterend in de volgende grafiek.

image/svg+xml BEROEPSPERSOONLIJKHEIDSTEST Fig. 3 INVALSHOEK: PERSOONLIJK GEDRAG JIJ GESLACHT: MAN LEEFTIJD: 36 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ MENSGERICHT CONVENTIONEEL ARTISTIEK ONDERNEMEND ONDERZOEKEND PRAKTISCH JOUW SCORE

Mensgericht

Ten opzichte van de normgroep scoor je net onder gemiddeld op Mensgericht persoonlijk gedrag. Je bent iemand die de omgeving redelijk goed kan aanvoelen. Het leed van anderen heeft daarbij geregeld je aandacht maar dat staat niet altijd voorop. Je past je makkelijk aan en bent voorkomend naar mensen toe. Anderen zul je niet zo snel onheus bejegenen of onnodig hard aanpakken. Je kunt heel behulpzaam en aardig zijn voor anderen maar dat hoeft niet altijd. Het geeft je zeker voldoening als andere mensen je inbreng waarderen.

Conventioneel

Ten opzichte van de normgroep scoor je zeer laag op Conventioneel persoonlijk gedrag. Je bent niet bepaald iemand die heel principieel is of bij voorkeur volgens de regels werkt. Je hecht minder waarde aan orde en netheid. In onduidelijke of meer chaotische situaties zul je jezelf dan ook niet snel ongemakkelijk of onplezierig voelen.

Artistiek

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Artistiek persoonlijk gedrag. Je hebt niet de neiging om op te vallen. Het gaat jou er ook niet om om origineel over te willen komen. Vormgeving is voor jou niet richtinggevend en door je gedragingen ben je niet te karakteriseren als een artistiekeling.

Ondernemend

Ten opzichte van de normgroep scoor je onder gemiddeld op Ondernemend persoonlijk gedrag. Je zult niet snel anderen mensen mobiliseren om jouw ideeën uit te dragen of om jouw opdrachten voor je uit te voeren. Als je weet wat je wilt kies je sneller voor een meer individuele aanpak.

Onderzoekend

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Onderzoekend persoonlijk gedrag. Een echte studiebol ben je niet. Slechts weinig theoretische of academische kwesties spreken je in hoge mate aan. Uitvoerig of kritisch nadenken alvorens aan de slag te gaan is niet jouw stijl.

Praktisch

Ten opzichte van de normgroep scoor je net boven gemiddeld op Praktisch persoonlijk gedrag. Dagen binnenzitten is niets voor jou. Daarvoor ben je net te energiek en misschien ook teveel een buitenmens. Je vindt het over het algemeen fijn om iets om handen te hebben. Dat kan zijn een klusje in en rond om het huis of je bent gewoon graag op pad.

2.3. Waarden

Ook is gekeken hoe je scoort op werkwaarden. Dit zegt iets over de mate waarin jij bepaalde omstandigheden op het werk als meer of minder belangrijk ervaart. Wat is met andere woorden een geschikte en minder geschikte werkomgeving voor jou.

image/svg+xml BEROEPSPERSOONLIJKHEIDSTEST Fig. 4 INVALSHOEK: WERKWAARDEN JIJ GESLACHT: MAN LEEFTIJD: 36 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ MENSGERICHT CONVENTIONEEL ARTISTIEK ONDERNEMEND ONDERZOEKEND PRAKTISCH JOUW SCORE

Mensgericht

Ten opzichte van de normgroep scoor je gemiddeld op Mensgerichte waarden. Je hecht voldoende waarde aan gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Je stelt het op prijs als men oog heeft voor de problemen van elkaar. Je voelt je prettig in een werkomgeving waarin samenwerking een belangrijke waarde is maar samenwerken hoeft niet altijd. Je deur staat wel open voor advies of een vraag.

Conventioneel

Ten opzichte van de normgroep scoor je zeer laag op Conventionele waarden. Orde, structuur en netheid vormen voor jou geen centraal uitgangspunt. Je stoort je dan ook niet zo snel aan een minder gestructureerde of minder nette omgeving. In jouw ideale werkomgeving wordt aan andere zaken meer aandacht besteed.

Artistiek

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Artistieke waarden. Zaken als zelfverwezenlijking en vormgeving zijn voor jou van ondergeschikt belang in je werkomgeving. Het kunnen verbeelden of het creëren van dingen zijn niet de kernwaarden waarna je op zoekt bent.

Ondernemend

Ten opzichte van de normgroep scoor je onder gemiddeld op Ondernemende waarden. Een omgeving waarin ambitie, concurrentie en eigen initiatief centraal staan spreekt je niet aan. Dat gaat je te ver. Een werkklimaat waarin ondernemen centraal staat sluit niet goed aan op jouw werkwaarden.

Onderzoekend

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Onderzoekende waarden. Een werkomgeving waarin bedachtzaamheid en analyse centraal staan heeft niet je voorkeur. Gevoel en intuïtie vind je ook belangrijk. Je bent ook niet op zoek naar een werkomgeving die wordt gekenmerkt door een academisch klimaat. Dit zal niet aansluiten op jouw werkwaarden.

Praktisch

Ten opzichte van de normgroep scoor je boven gemiddeld op Praktische waarden. Je ideale werkomgeving wordt gekenmerkt door praktisch nut. Anderen kunnen daarbij het werk gerust aan jou overlaten. Zolang je maar dingen om handen hebt en niet hoeft stil te zitten, ben je op je gemak. De natuurlijke omgeving trekt je aandacht. Je vindt het fijn om buiten te zijn of te werken. Fysiek werk of het bedienen van apparaten schuw je zeker niet. Ook is afwisseling voor jou van groot belang, evenals de mogelijkheid om te reizen of onderweg te zijn.

2.4. Je totale profiel

In de vorige drie grafieken was te zien hoe je scoorde op favoriete activiteiten, persoonlijk gedrag en werkwaarden. In combinatie bepalen deze je totale persoonlijkheidsprofiel dat wordt afgebeeld in de volgende grafiek. Je ideale werkomgeving vind je dus in deze samenvattende beschrijving terug.

image/svg+xml BEROEPSPERSOONLIJKHEIDSTEST Fig. 5 JE TOTALE PROFIEL JIJ GESLACHT: MAN LEEFTIJD: 36 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ MENSGERICHT CONVENTIONEEL ARTISTIEK ONDERNEMEND ONDERZOEKEND PRAKTISCH JOUW SCORE

Mensgericht

Ten opzichte van de normgroep scoor je net boven gemiddeld op Mensgericht als totaal. Je bent daarmee niet zeer veel maar ook niet zeer weinig te typeren als mensgericht. Wel vertoon je enkele van de kenmerken die iemand heeft die mensgericht is. Mensen die hoog scoren op mensgericht kunnen zich makkelijk in de gedachten van een ander plaatsen. Iemand die mensgericht is, geeft graag aandacht aan anderen. Ze vinden het hierbij prettig wanneer anderen zich op hun gemak voelen of baat hebben bij hun advies of aanwezigheid. Ze voelen zich thuis in beroepen waar sociaal contact van belang is. Bijvoorbeeld als advocaat, reisleider of loopbaanadviseur. Andere voorbeelden van contactuele beroepen zijn leraar, verpleegkundige, bejaardenverzorger, kinderrechter en receptionist.

Conventioneel

Ten opzichte van de normgroep scoor je zeer laag op Conventioneel als totaal. Je bent dus niet overduidelijk te typeren als conventioneel. De typering conventioneel is slechts gedeeltelijk op jou van toepassing omdat je maar slechts enkele van de kenmerken vertoont van dit type. Mensen die hoog scoren op conventioneel houden van overzicht en duidelijkheid. Ze kunnen gedetailleerd werken, houden zich aan afspraken en staan bekend als erg opgeruimd en gestructureerd. Voorbeelden van conventionele beroepen zijn; boekhouder, notaris, secretaresse, postbode, documentalist en douanebeambte.

Artistiek

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Artistiek als totaal. Je bent daarmee niet overduidelijk artistiek. Niet dat je daarmee helemaal geen van de kenmerken vertoont van het type artistiek. De typering is gewoon slechts gedeeltelijk op je van toepassing. Mensen die hoog scoren op artistiek zien dingen vaak op een aparte manier, hebben een rijke fantasie, denken niet in vaste patronen en hebben een sterke behoefte om mooie dingen te creëren. Voorbeelden van creatieve beroepen zijn muzikant, kunstschilder of reclameontwerper.

Ondernemend

Ten opzichte van de normgroep scoor je onder gemiddeld op Ondernemend als totaal. Je bent maar weinig te typeren als ondernemend. Niet dat je helemaal geen enkel kenmerk hebt van dit type. Maar de typering ondernemend is slechts in beperkte mate op jou van toepassing. Mensen die hoog scoren op ondernemend streven naar invloed en geven graag leiding. Vaak ook omdat ze een bepaald doel nastreven en daarom het heft in handen nemen. Stereotiepe beroepen zijn aannemer, manager, eigen baas, makelaar, autoverkoper en vakbondsbestuurder.

Onderzoekend

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Onderzoekend als totaal. Je bent dus niet te typeren als onderzoekend. Niet dat je daarmee geen enkele van de kenmerken vertoont van dit type. De typering is echter slechts in beperkte mate op je van toepassing. Mensen die hoog scoren op onderzoekend vinden veel voldoening in het oplossen van het liefst wetenschappelijke problemen. Bij voorkeur ook nog eens door het stellen van veel kritische vragen en door logisch en systematisch na te denken. Bijvoorbeeld in beroepen als professor of wetenschappelijk onderzoeker. Maar ook een diëtist, computerprogrammeur of verzekeringsexpert voldoet aan de onderzoekende typering.

Praktisch

Ten opzichte van de normgroep scoor je boven gemiddeld op Praktisch als totaal. Je bent dan ook te typeren als praktisch, ook wel realistisch. Praktische mensen zijn graag met hun handen bezig. De dingen waar ze mee omgaan moeten tastbaar en zichtbaar zijn. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om zaken die te maken hebben met de natuur zoals planten en dieren. Praktische mensen hebben aan de andere kant ook vaak belangstelling voor meer mechanische dingen. Denk hierbij aan machines, gereedschappen en allerlei materialen. Een stereotiep beroep is bijvoorbeeld koerier of monteur bij de wegenwacht. Maar ook een boswachter of een bioloog voldoet aan het praktische profiel. Voorbeelden van praktische beroepen op een meer abstract niveau zijn technisch medewerker bij een energiecentrale of dierenarts. Andere voorbeelden zijn verpleger en schoonheidsspecialist.

2.5. Jouw Holland code: Mensgericht en Praktisch (MePr)

In de gehele beroepsbevolking komen natuurlijk veel verschillende combinaties van persoonlijkheidseigenschappen voor. De één scoort hoog op Ondernemend en vervolgens op Realistisch, de ander op Sociaal en Onderzoekend.

Jij scoort het hoogst op Mensgericht, dat geldt ook voor 23.27 procent van de mensen in de normgroep. Daarna scoor je het hoogst op Praktisch. De combinatie van het hoogst op Mensgericht en daarna op Praktisch komt in de populatie in 2.33 procent van de gevallen voor.

Hoewel een typering op drie eigenschappen erg ver voert is het leuk om te weten hoe weinig die combinatie voorkomt. Je scoort ten derde het hoogst op Artistiek. De combinatie van Mensgericht, Praktisch en Artistiek in deze volgorde komt slecht in 0.8 procent van de gevallen voor.

2.6. Ter afsluiting

In bovenstaande omschrijvingen zijn voorbeelden gegeven van stereotiepe beroepen. Dat zijn beroepen die nauw aansluiten bij genoemd profiel en duidelijk afgebakend zijn. In de praktijk zijn de grenzen over het algemeen wat vager. Bovendien herbergen de meeste beroepen verschillende profielen. Als kinderarts bijvoorbeeld dien je aan de ene kant heel goed met kinderen om te kunnen gaan en moet je dit bovenal leuk vinden (mensgericht). Daarnaast dien je te beschikken over een wetenschappelijke achtergrond en interesse (onderzoekend). Ook moet je van veel afwisseling houden en soms met apparatuur overweg kunnen (praktisch).

Het gaat er vooral om dat je voor jezelf bepaalt welke activiteiten en kwaliteiten het beste bij je aansluiten en in wat voor soort beroepen of functies deze het beste tot hun recht komen. Ben je iemand die het leuk vindt om met andere mensen samen te werken, zoek dan geen beroep waar je de hele dag achter een bureau zit. Tenzij je natuurlijk via een telefoon of computer je sociale vaardigheden kwijt kan, zoals bijvoorbeeld op een telefonische helpdesk. Ben je bijvoorbeeld iemand die heel creatief is. Probeer dan een beroep te vinden waarin originaliteit en creativiteit gewaardeerd en aangemoedigd worden. Dat beperkt zich niet tot kunstenaar of toneelspeler. Voor het bedenken van een campagne, nieuw product of dienst is ook veel creativiteit nodig.

Tenslotte zie je dat veel mensen over verschillende capaciteiten beschikken en deze slechts gedeeltelijk terugvinden in hun werk. Iemand die bijvoorbeeld heel creatief is kan overdag werken als postbode en in zijn vrije tijd schilderen of fotograferen. Het gaat erom dat je je bewust bent van wat je leuk vindt en kunt. Op basis hiervan kun je tot de conclusie komen dat het helemaal goed zit. Misschien behoeft je functie hier en daar een aanpassing. Of moet je wat taken afstoten en andere taken, die beter bij je passen, erbij krijgen/nemen. Misschien moet je een hobby of nevenactiviteit zoeken om een kernkwaliteit van je tot zijn recht te laten komen. Maar het kan natuurlijk ook dat je echt op de verkeerde plek zit. Het zoeken naar een nieuwe uitdaging is in ieder geval een stuk eenvoudiger als je je bewust bent van je kwaliteiten en interesses.

3. Profielen en beroepen

In het vorige hoofdstuk zijn bij je persoonlijkheidsprofiel voorbeelden gegeven van stereotiepe beroepen. Beroepen die bij uitstek passen bij een bepaalde eigenschap. Maar er zijn ontelbare beroepen en soorten werkzaamheden. Om je een extra handreiking te geven hebben we in de volgende twee tabellen een overzicht gegeven van diverse beroepen. De ene tabel bestaat uit beroepen waarvoor je doorgaans een hogere beroepsopleiding (HBO) of universitaire opleiding (WO) moet hebben gevolgd. De andere tabel bestaat uit beroepen waarvoor een middelbare opleiding (MBO) toereikend is.

Hoe moet je de tabel lezen? In de eerste kolom staan combinaties van telkens twee van de zes eigenschappen. Bij deze combinatie wordt in de tweede kolom een beroepstypering gegeven. Dat is een korte omschrijving van het soort beroep dat bij deze combinatie van eigenschappen past. Daarnaast worden er per combinatie van eigenschappen een paar stereotiepe voorbeeldberoepen gegeven. Dat zijn dus beroepen die goed bij deze combinatie van eigenschappen passen. Bij sommige beroepen, diegene die onderstreept zijn, kun je doorklikken naar een uitgebreide taakomschrijving van dit beroep.

Scoorde jij bijvoorbeeld op Conventioneel het hoogst, gevolgd door Praktisch, kijk dan bij de combinatie van Co en Pr. Wellicht spreekt het voorbeeld van de beroepen je zeer aan en geeft het je een idee van wat je leuk zou kunnen vinden. Scoorde je daarnaast bijvoorbeeld ook vrij hoog op Mensgericht, kijk dan ook eens naar de combinatie Co en Me. Stel dat er geen duidelijke hoge score is maar dat je bijvoorbeeld op Artistiek ongeveer even hoog scoorde als op Ondernemend. Dan kun je ook eens kijken naar de combinatie Ar en On en de combinatie On en Ar. Op deze manier kun je spelen met de voorbeelden in de tabel. Ga uit van de twee of maximaal drie duidelijkste scores. Kijk ook eens naar lettercombinaties die juist heel ver afstaan van jouw persoonlijkheidsprofiel. Scoorde je bijvoorbeeld heel laag op Praktisch, kijk dan bij de combinaties van andere eigenschappen waar je relatief laag op scoorde met Pr en welke beroepen hier staan. Dit zegt iets over de soort beroepen en werkzaamheden die duidelijk minder goed aansluiten op jouw persoonlijkheid.

De afkortingen in de eerste kolom in onderstaande tabel staan voor de volgende eigenschappen. 'Me' is mensgericht, 'Co' is conventioneel, 'Ar' is artistiek, 'On' is ondernemend, 'Oz' is onderzoekend en 'Pr' is praktisch.

Klik op de button voor de voorbeeldberoepentabel naar keuze

3.1. Voorbeeldberoepentabel HBO/WO

Mensgericht


In combinatie met Conventioneel (MeCo)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Assistent-podoloog, E-learningarchitect, Intern opleider.

In combinatie met Ondernemend (MeOn)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Leerkracht voortgezet onderwijs, Leidinggevend verpleegkundige, Maatschappelijk werker, Studieadviseur hoger onderwijs, Bemiddelaar.

In combinatie met Artistiek (MeAr)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Ict trainer, Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs, Leraar beeldende kunsten, Muziekleraar, Creatief therapeut, Leerkracht montessorionderwijs.

In combinatie met Onderzoekend (MeOz)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Docent hoger onderwijs, Huisarts, Klinisch psycholoog, Logopedist, Loopbaanadviseur, Chiropractor, Fysiotherapeut, Gespecialiseerd verpleegkundige.

In combinatie met Praktisch (MePr)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Tandtechnicus, Vakdocent beroepsonderwijs, Verloskundige, Ergotherapieassistent.

Conventioneel


In combinatie met Mensgericht (CoMe)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Bibliotheekmanager, Doktersassistent, Executive assistant, Overheidsfunctionaris vergunningen, Bibliothecaris.

In combinatie met Ondernemend (CoOn)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Hoofdinspecteur, Immigratieambtenaar, Officier, Verzekeringsagent, Accountant, Logistiek analist.

In combinatie met Artistiek (CoAr)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Bureauredacteur, Webredacteur, Proeflezer, vertaler.

In combinatie met Onderzoekend (CoOz)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Database integratiespecialist, Ict network engineer, Taxateur onroerend goed, Web developer, Archivaris, Database administrator, Financieel analist, Statisticus.

In combinatie met Praktisch (CoPr)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Apothekersassistent, Inspecteur brandveiligheid.

Ondernemend


In combinatie met Mensgericht (OnMe)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Diplomaat, Directeur onderwijsinstelling, Hoofd personeelszaken, Manager verzorgingshuis, Manager zorginstelling, Personeelsfunctionaris, Rechter, Manager sociale dienstverlening.

In combinatie met Conventioneel (OnCo)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Arbeidsbemiddelaar, Directeur basisonderwijs, Financieel directeur, Hoofd marketing, Manager evenementlocaties, Vertegenwoordiger elektronische en telecommunicatieapparatuur, Artsenbezoeker, Ict project manager, Investeringsadviseur, Operationeel directeur, Technisch verkoper.

In combinatie met Artistiek (OnAr)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Directeur sociaal-cultureel centrum, Communicatiemanager, Copywriter, Fondsenwerver, Producer, Productieleider radio, Publicrelationsmedewerker.

In combinatie met Onderzoekend (OnOz)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Accountmanager, Advocaat, Business development manager, Financieel makelaar, Hoofdambtenaar, Manager gebouwbeheer en installaties, Manager productontwikkeling.

In combinatie met Praktisch (OnPr)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Projectleider bouw, Technisch vertegenwoordiger.

Artistiek


In combinatie met Mensgericht (ArMe)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Choreograaf, Tolk, Vertaler.

In combinatie met Conventioneel (ArCo)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Copywriter, Tekstschrijver, Redacteur, Kunstrecensent, Conservator kunstcollectie.

In combinatie met Ondernemend (ArOn)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Journalist, Acteur/actrice, Modeontwerper, Digital games designer, Editor film en video, Industrieel ontwerper, Lay-outtekenaar animatiefilms, Redacteur uitgeverij.

In combinatie met Onderzoekend (ArOz)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Architect, 3D modeller, Animatiefilmmaker, Digitaal kunstenaar, Schrijver, Specialist special effects, Tuinarchitect.

In combinatie met Praktisch (ArPr)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Kunstschilder, Beeldhouwer, Cartoontekenaar, Danser, Glaskunstenaar, Illustrator.

Onderzoekend


In combinatie met Mensgericht (OzMe)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Consulent maatschappelijk werk, Diëtist, Psycholoog, Audioloog, Immunoloog, Medisch specialist, Optometrist.

In combinatie met Conventioneel (OzCo)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn, Calculator, Databaseontwerper, Klimatoloog, Luchtvaartmeteoroloog, Mobile app developer, Apotheker, Bio-informaticus, Econoom.

In combinatie met Ondernemend (OzOn)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Demograaf, Hoofdcommissaris, Analist waterkwaliteit, Business intelligence manager, Data analyst, Ecoloog, Inlichtingsofficier, Marktonderzoeker, Stedenbouwkundige.

In combinatie met Artistiek (OzAr)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Antropoloog, Politicoloog, Socioloog, Sterrenkundige.

In combinatie met Praktisch (OzPr)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Ingenieur telecommunicatie, Landbouwkundig adviseur, Milieuwetenschapper, Voedingsanalist, Archeoloog, Geoloog, Gespecialiseerd dierenarts, Tandarts, Voedingsbiotechnoloog.

Praktisch


In combinatie met Mensgericht (PrMe)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Medewerker helpdesk.

In combinatie met Conventioneel (PrCo)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Geluidstechnicus, Procestechnicus chemische industrie, Technisch tekenaar, Drukvormvervaardiger.

In combinatie met Ondernemend (PrOn)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Beroepssporter, Datacommunicatiemanager luchtvaart, Bosbouwadviseur.

In combinatie met Artistiek (PrAr)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Akoestisch ingenieur, Conservator, Restaurator kunstvoorwerpen.

In combinatie met Onderzoekend (PrOz)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Bibliothecaris big-data-archief, Ingenieur civiele bouwkunde, Monteur veiligheidssystemen luchtvaart, Telecommunicatietechnicus, Bosopzichter, Landmeter.

3.2. Voorbeeldberoepentabel MBO

Mensgericht


In combinatie met Conventioneel (MeCo)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Afslankconsulent, Telefonist.

In combinatie met Ondernemend (MeOn)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Gids, Instructeur paardensport, Maatschappelijk werker, Ober/serveerster, Pastoraal werker.

In combinatie met Artistiek (MeAr)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Herenkapper, Medewerker kinderdagverblijf, Zweminstructeur.

In combinatie met Onderzoekend (MeOz)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Assistent-diëtist, Kruidentherapeut, Gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsconsulent.

In combinatie met Praktisch (MePr)
Mensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Fitnessinstructeur, Kraamverzorgende, Mondhygiënist, Sportinstructeur, Tandtechnicus, Verpleeghulp, Beademingstechnicus.

Conventioneel


In combinatie met Mensgericht (CoMe)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Administratief medewerker juridisch secretariaat, Assistent-chiropractor, Doktersassistent, Executive assistant, Medewerker personeelszaken, Overheidsfunctionaris vergunningen.

In combinatie met Ondernemend (CoOn)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Cargadoor, Douaneambtenaar, Hoofdinspecteur, Incassomedewerker verzekeringen, Salarisadministrateur, Administratief medewerker hypotheken, Boekhouder, Inspecteur belastingen, Medisch-archiefmedewerker.

In combinatie met Artistiek (CoAr)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Deze combinatie leidt niet tot veelvoorkomende / stereotiepe voorbeeldberoepen op MBO niveau. Je kunt wel denken aan een conventioneel beroep in een artistieke omgeving zoals administratief medewerker bij een theater.

In combinatie met Onderzoekend (CoOz)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Juridisch assistent, Medewerker datacenter, Medewerker sociale zekerheid, Taxateur onroerend goed, Controleur bedrijfsafval, Statistisch assistent.

In combinatie met Praktisch (CoPr)
Dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Apothekersassistent, Brandweerman, Inspecteur brandveiligheid, Operator energieproductie, Voorraadadministrateur, Apotheekmedewerker, Technicus-landmeter.

Ondernemend


In combinatie met Mensgericht (OnMe)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Cabinemedewerker, Horecavestigingsreceptionist, Manager kinderdagverblijf, Steward/stewardess, Taxichauffeur.

In combinatie met Conventioneel (OnCo)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Arbeidsbemiddelaar, Chatmedewerker, Manager autogaragebedrijf, Office manager, Winkelmanager, Inkoper, Opticien.

In combinatie met Artistiek (OnAr)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Directeur sociaal-cultureel centrum, Model.

In combinatie met Onderzoekend (OnOz)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Financieel makelaar, Hoofdambtenaar, Technisch rechercheur.

In combinatie met Praktisch (OnPr)
Ondernemen, invloedrijk zijn in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Aquacultuurtechnicus te water, Binnenvisser, Imker, Visual merchandiser, Voorman metselaar, Chef, Kapitein, Mijnopzichter.

Artistiek


In combinatie met Mensgericht (ArMe)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Haarstylist, visagist, Balletlerares.

In combinatie met Conventioneel (ArCo)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Desktop Publisher

In combinatie met Ondernemend (ArOn)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Schoonheidsspecialist, Interieurontwerper, Merchandiser.

In combinatie met Onderzoekend (ArOz)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Interieurarchitect.

In combinatie met Praktisch (ArPr)
Creativiteit, dingen creëren en vormgeving in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Fotograaf.

Onderzoekend


In combinatie met Mensgericht (OzMe)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Audicien.

In combinatie met Conventioneel (OzCo)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Bacteriologisch laborant.

In combinatie met Ondernemend (OzOn)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Tactisch rechercheur.

In combinatie met Artistiek (OzAr)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Deze combinatie leidt niet tot veelvoorkomende / stereotiepe voorbeeldberoepen op MBO niveau. Je kunt wel denken aan een onderzoekend beroep in een artistieke omgeving zoals een IT-er bij een reclamebureau.

In combinatie met Praktisch (OzPr)
Onderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken
Biomedisch analist, Technicus meteorologie, Technicus scheikunde, Voedingsanalist, Technicus-chemicus.

Praktisch


In combinatie met Mensgericht (PrMe)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn
Ambulancechauffeur, Conciërge, Medewerker helpdesk, Patiëntenvervoerder, Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige.

In combinatie met Conventioneel (PrCo)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Automonteur, Decorbouwer, Geluidstechnicus, Hovenier, Keukenhulp, Metaalgieter, Paardentrainer, Technisch ingenieur motorvoertuigen, Technisch tekenaar, Zeeman, Luchthaveninspecteur.

In combinatie met Ondernemend (PrOn)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn
Bedrijfsleider in de landbouw, Beroepssporter, Datacommunicatiemanager luchtvaart, Pluimveehouder, Uitvoerend medewerker bosbouw.

In combinatie met Artistiek (PrAr)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met creativiteit, dingen creëren en vormgeving
Banketbakker, Chocolatier, Dames- en kinderkleermaker, Schilder bouw, Tegelzetter.

In combinatie met Onderzoekend (PrOz)
Buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie
Bediener hoogovens, Monteur veiligheidssystemen luchtvaart, Paardentandarts, Technisch ingenieur mechanica, Telecommunicatietechnicus, Elektrotechnicus, Landbouwtechnicus.

4. Tot slot

Deze test heeft een beeld gegeven van je persoonlijkheidsprofiel op basis van de zes eigenschappen Mensgericht, Conventioneel, Artistiek, Ondernemend, Onderzoekend en Praktisch. Bij elk persoonlijkheidsprofiel passen bepaalde beroepen en werksoorten in meer of mindere mate. Ook hebben we je laten zien waarom bepaalde beroepen en werksoorten wel of niet goed aansluiten op jouw persoonlijkheidsprofiel. De test heeft dus geen antwoord gegeven op de vraag; wat moet ik worden? De test heeft je laten zien waarom, op basis van je persoonlijkheidsprofiel, een bepaalde loopbaan of beroep beter bij je past dan een andere. Dit helpt je in het maken van keuzes op het gebied van je carrière. Het helpt je ook deze keuzes met meer overtuiging te maken en deze beter onder woorden te brengen.

Deze test moet je zien als aanvulling in het bepalen van je loopbaan en carrière. Indien je met iemand anders over je carrière wilt praten, dat kan een bekende zijn, maar ook een personeelsadviseur, dan is dit rapport een goed middel om een dergelijk gesprek op een hoger niveau te tillen. Je gesprekpartner heeft dankzij dit rapport sneller een beter beeld van je en kan daardoor op basis van zijn of haar ervaring of netwerk betere handreikingen doen. Je bent zelf beter in staat te verwoorden waarom een bepaald beroep je minder goed aanspreekt of juist heel leuk lijkt.

Daarnaast zijn er andere factoren, die met de Beroepskeuzetest niet zijn gemeten, die heel bepalend kunnen zijn voor je loopbaan. Bijvoorbeeld of je in het buitenland wilt werken. Of je thuissituatie. Kortom, de test helpt je in het maken van keuzes op het gebied van je loopbaan. Maar geeft geen antwoord op al je vragen. Zulke tests bestaan ook niet. Jij bepaalt uiteindelijk zelf wat je wilt. Daarbij is het belangrijk zo goed mogelijk een afweging te maken. Je hebt daarvoor nu extra bruikbare informatie.

In de loop van de tijd kan het zijn dat je anders tegen bepaalde dingen aan gaat kijken en je persoonlijkheidsprofiel iets andere accenten krijgt. Het kan nooit kwaad van tijd tot tijd stil te staan bij je carrière. Het kan dus ook nooit kwaad een test als deze of andere test nog een keer te doen. Niet als hét antwoord op je loopbaanvraag. Maar als middel om beter en meer afgewogen je loopbaan vorm te geven.

4.1 Aanvullende tips

 • Als je profiel op alle onderdelen (Activiteiten, Gedrag en Waarden) hetzelfde is, ben je goed in balans. Zijn er echter duidelijke verschillen tussen je profiel op bijvoorbeeld Activiteiten en Gedrag, vraag je dan af waarom je je bijvoorbeeld niet gedraagt naar waar je interesses liggen? Wellicht biedt tip 2 je een oplossing.

 • Soms is het heel moeilijk om al je persoonlijkheidskarakteristieken terug te vinden in een baan. Soms is dat misschien zelfs onmogelijk. Je doet er dan verstandig aan om een keuze te maken. Zo zal iemand die hoog scoort op Conventioneel en Artistiek wellicht een traditionele baan kiezen in het bedrijfsleven (Conventioneel) maar kunst schilderen als hobby hebben (Artistiek). Als je sowieso nog op zoek bent naar een hobby kijk dan vooral naar je hoogste score op activiteiten, de beschrijving van je persoonlijkheid daar wijst in de richting van een passende hobby voor je.

 • Wanneer je een heel duidelijk profiel hebt, bijvoorbeeld heel hoog op één of twee van de eigenschappen, dan is het makkelijk voor je om een baan te vinden die echt bij je past. Heb je echter een vlak profiel, dat wil zeggen op alles ongeveer gelijk (ongeacht of het hoog of laag is), dan zul je moeten kiezen. Je kunt je keuze dan laten leiden door hele andere argumenten dan of de baan volledig bij je persoonlijkheid past. Kies dan een vrij algemene baan waarin je makkelijk kunt wisselen van werkzaamheden.

Bijlage A.

Download PDF rapport

Jouw top 20 beroepen (HBO/WO)

Hieronder vind je een lijst met 20 beroepen op HBO/WO niveau die bij jouw beroepspersoonlijkheid passen. Deze lijst is slechts een deel van alle beroepen die bij jouw persoonlijkheid passen. Je moet deze lijst daarom zien als prototypische beroepen. In totaal worden 20 beroepen genoemd op basis van je score.

 1. Vakdocent beroepsonderwijs
  Match:
  80%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

  Docenten beroepsonderwijs geven studenten les in hun gespecialiseerde vakgebied, dat overwegend praktisch van aard is. Ze bieden theoretisch onderwijs ten dienste van de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten beheersen in de gespecialiseerde roeping van hun keuze en helpen bij de ontwikkeling van de bijbehorende houdingen en waarden. Docenten beroepsonderwijs volgen de voortgang van de leerlingen, assisteren individueel waar nodig en evalueren hun kennis en prestaties op het vakgebied door middel van opdrachten, toetsen en examens. Lees meer over dit beroep

 2. Ergotherapieassistent
  Match:
  80%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 3. Tandtechnicus
  Match:
  77%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor meestal vereist

  Tandtechnici produceren op maat gemaakte tandheelkundige apparatuur zoals bruggen, kronen, kunstgebitten en hulpmiddelen onder toezicht van tandartsen volgens hun aanwijzingen en specificaties. Lees meer over dit beroep

 4. Verloskundige
  Match:
  74%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

  Verloskundigen helpen vrouwen bij de bevalling door de nodige ondersteuning, zorg en advies te bieden tijdens de zwangerschap, op het werk en in de periode na de bevalling, bevallingen uit te voeren en voor de pasgeborene te zorgen. Zij adviseren over gezondheid, preventieve maatregelen, voorbereiding op het ouderschap, opsporen van complicaties bij moeder en kind, toegang tot medische zorg, het bevorderen van een normale bevalling en het uitvoeren van noodmaatregelen. Lees meer over dit beroep

 5. Gespecialiseerd verpleegkundige
  Match:
  68%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 6. Fysiotherapeut
  Match:
  64%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 7. Muziekleraar
  Match:
  63%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

  Muziekdocenten onderwijzen studenten in verschillende muziekgenres en expressievormen, zoals klassiek, jazz, folk, pop, blues, rock, elektronisch etc. in een recreatieve context. Ze bieden studenten een overzicht van muziekgeschiedenis en repertoire, maar maken vooral gebruik van een praktijkgerichte aanpak in hun cursussen. In deze cursussen helpen ze de studenten om te experimenteren met verschillende stijlen en technieken, in het muziekinstrument van hun keuze en moedigen ze hen aan om hun eigen stijl te ontwikkelen. Zij regisseren en produceren muzikale optredens en coördineren de technische productie. Lees meer over dit beroep

 8. Chiropractor
  Match:
  63%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 9. Assistent-podoloog
  Match:
  63%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 10. Immunoloog
  Match:
  60%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 11. Medewerker helpdesk
  Match:
  58%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor meestal vereist

  ICT-helpdeskmedewerkers verlenen technische assistentie aan computergebruikers, beantwoorden vragen of lossen computerproblemen voor klanten op via de telefoon of elektronisch. Zij verlenen assistentie bij het gebruik van computerhardware en -software. Lees meer over dit beroep

 12. Studieadviseur hoger onderwijs
  Match:
  56%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

  Academische adviseurs staan studenten op postsecundair niveau bij bij de erkenning en verwezenlijking van hun onderwijsdoelstellingen. Zij adviseren leerlingen over hun programmakeuze voor schoolprogramma's, communiceren hen over de vereisten voor het behalen van een diploma en helpen hen bij hun carrièreplanning. De academische adviseurs bespreken ook de academische prestaties van de student en zijn implicaties en doen suggesties voor verbetering met inbegrip van studieadvies. Ze werken ook nauw samen met andere administrateurs en professoren van universiteiten en zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van de regelgeving, programma's of vereisten van universiteiten of hogescholen. Lees meer over dit beroep

 13. Ergotherapeut
  Match:
  56%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 14. Leraar beeldende kunsten
  Match:
  56%
  Opleidingsniveau: WO/master meestal vereist

  Docenten beeldende kunst onderwijzen studenten in verschillende stijlen van beeldende kunst, zoals tekenen, schilderen en beeldhouwen, in een recreatieve context. Ze geven de studenten een overzicht van de kunstgeschiedenis, maar maken vooral gebruik van een praktijkgerichte aanpak in hun cursussen, waarbij ze de studenten helpen om te experimenteren met verschillende artistieke technieken en hen stimuleren om hun eigen stijl te ontwikkelen. Lees meer over dit beroep

 15. Algemeen verpleegkundige
  Match:
  55%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 16. Danser
  Match:
  54%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 17. Gespecialiseerd dierenarts
  Match:
  54%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

 18. Homeopaat
  Match:
  54%
  Opleidingsniveau: WO/master meestal vereist

  Homeopaten behandelen cliënten op basis van de selectie en het voorschrijven van homeopathische geneesmiddelen met behulp van het homeopathische principe van "like cures like". Lees meer over dit beroep

 19. Veeadviseur
  Match:
  54%
  Opleidingsniveau: WO/master meestal vereist

  Veeteelt consulenten geven complex en gespecialiseerd advies aan veehouders om ervoor te zorgen dat hun bedrijf en productie worden geoptimaliseerd. Lees meer over dit beroep

 20. Officiële dierenarts
  Match:
  54%
  Opleidingsniveau: HBO/bachelor of hoger meestal vereist

Bijlage B.

Download PDF rapport

Jouw top 20 beroepen (MBO)

Hieronder vind je een lijst met 20 beroepen op MBO niveau die bij jouw beroepspersoonlijkheid passen. Deze lijst is slechts een deel van alle beroepen die bij jouw persoonlijkheid passen. Je moet deze lijst daarom zien als prototypische beroepen. In totaal worden 20 beroepen genoemd op basis van je score.

 1. Verpleeghulp
  Match:
  81%
  Opleidingsniveau: MBO-2 meestal vereist

  Verpleeghulpen werken in teams van verpleegkundigen binnen de vakgebieden verpleging, sociale zorg, klinische zorg en zorg voor mensen van alle leeftijden. Verpleeghulpen helpen bij de bevordering en het herstel van de gezondheid van patiënten door fysieke en psychologische ondersteuning te bieden aan patiënten, vrienden en families. Lees meer over dit beroep

 2. Zorghulp
  Match:
  81%
  Opleidingsniveau: MBO-2 meestal vereist

  Verpleeghulpen werken in teams van verpleegkundigen binnen de vakgebieden verpleging, sociale zorg, klinische zorg en zorg voor mensen van alle leeftijden. Verpleeghulpen helpen bij de bevordering en het herstel van de gezondheid van patiënten door fysieke en psychologische ondersteuning te bieden aan patiënten, vrienden en families. Lees meer over dit beroep

 3. Fitnessinstructeur
  Match:
  80%
  Opleidingsniveau: MBO meestal vereist

  Fitness-instructeurs ontwikkelen en stimuleren fitnessdeelname van nieuwe en bestaande leden door middel van fitnesservaringen die voldoen aan hun behoeften. Zij geven fitnessinstructies aan individuen, met behulp van apparatuur, of aan een groep, door middel van fitnesscursussen. Zowel individuele als groepsinstructeurs hebben als doel veilige en effectieve lichaamsbeweging te bevorderen en uit te voeren. Afhankelijk van de specifieke situatie kan enige aanvullende kennis, vaardigheden en competenties vereist zijn. Lees meer over dit beroep

 4. Gezelschapspersoon
  Match:
  78%
  Opleidingsniveau: MBO-2 meestal vereist

  Mantelzorgers voeren huishoudelijke taken uit en bereiden maaltijden voor de mensen die zij bijstaan in hun eigen huis, zoals bejaarden of mensen met speciale behoeften of die lijden aan een ziekte. Ze verzorgen ook ontspanningsactiviteiten zoals het spelen van kaarten of het lezen van verhalen. Ze kunnen zowel boodschappen doen als tijdig vervoer naar doktersafspraken, enz. Lees meer over dit beroep

 5. Kraamverzorgende
  Match:
  77%
  Opleidingsniveau: MBO-4 meestal vereist

  Kraamverzorgenden werken samen in een team met verloskundigen en gezondheidswerkers binnen de beroepspraktijk van de verpleging en verloskunde. Zij helpen verloskundigen en vrouwen bij de bevalling door de nodige ondersteuning, zorg en advies te geven tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postpartumperiode, bij de bevalling en bij de zorg voor de pasgeborene. Lees meer over dit beroep

 6. Beademingstechnicus
  Match:
  77%
  Opleidingsniveau: MBO meestal vereist

 7. Instructeur paardensport
  Match:
  75%
  Opleidingsniveau: MBO-4 meestal vereist

  Paardrijinstructeurs adviseren en begeleiden individuen en groepen bij het paardrijden. Ze geven les en leren de technieken van paardrijden zoals stoppen, bochten maken, western, dressuur, en springen. Ze motiveren hun klanten en helpen hun prestaties te verbeteren. Lees meer over dit beroep

 8. Sportinstructeur
  Match:
  74%
  Opleidingsniveau: MBO-4 meestal vereist

  Sportleraren laten mensen kennismaken met een sport en leren hen de vaardigheden die nodig zijn om sport te beoefenen. Ze hebben kennis van en ervaring in een of meer sporten, vaak avontuurlijke sporten, en weten anderen te motiveren en met hen te delen in het genot van de activiteit. Lees meer over dit beroep

 9. Herenkapper
  Match:
  74%
  Opleidingsniveau: MBO-3 meestal vereist

  Herenkappers snijden, knippen en stylen haar van mannen. Ze verwijderen ook gezichtsbeharing door het te scheren. Kappers gebruiken gereedschap zoals een schaar, tondeuse, scheerapparaat en kammen. Ze kunnen bieden extra diensten, zoals wassen, stylen en kleuren van het haar en het uitvoeren van de hoofdhuid massages. Lees meer over dit beroep

 10. Mondhygiënist
  Match:
  73%
  Opleidingsniveau: MBO meestal vereist

  Mondhygiënisten werken volgens de behoeften van de patiënten aan het reinigen en polijsten van de tanden, supra- en sub-gingivale schaling van de tanden, toepassing van profylactische materialen op de tanden, het verzamelen van gegevens, het toedienen van uitgebreid advies over mondhygiëne en mondverzorging, onder toezicht van tandartsen volgens zijn/haar instructies. Lees meer over dit beroep

 11. Massagetherapeut
  Match:
  73%
  Opleidingsniveau: MBO meestal vereist

 12. Gids
  Match:
  68%
  Opleidingsniveau: MBO-4 meestal vereist

  Gidsen helpen individuen of groepen bij elke kunstfaciliteit, reis- of sightseeing tours of door plaatsen van toeristisch belang, zoals musea, monumenten en openbare plaatsen. Ze helpen mensen om het cultureel erfgoed van een object, plaats of gebied te interpreteren en geven informatie en begeleiding. Lees meer over dit beroep

 13. Zweminstructeur
  Match:
  64%
  Opleidingsniveau: MBO-4 meestal vereist

  Zwemleraren trainen en adviseren groepen of individuen over zwemmen. Ze plannen trainingen en leren verschillende zwemstijlen zoals borstcrawl, schoolslag en vlindslag. Ze helpen de prestaties van hun leerlingen te verbeteren. Lees meer over dit beroep

 14. Ober/serveerster
  Match:
  64%
  Opleidingsniveau: MBO-3 meestal vereist

  Kelners en serveersters voorzien gasten besteld eten en drinken, Zij werken meestal in restaurants, bars en hotels. Het gaat hierbij om het dekken van tafels, het serveren van eten of drinken en rekenen af. Lees meer over dit beroep

 15. Assistent-diëtist
  Match:
  63%
  Opleidingsniveau: MBO meestal vereist

  Dieettechnici helpen diëtisten bij het plannen van voedingsprogramma's en bij het plannen van menu's voor patiënten als onderdeel van een algemeen behandelplan onder toezicht van een diëtist. Onder toezicht van een diëtist, helpen dieettechnici diëtisten bij patiëntenbeoordelingen, met de ontslagplanning van patiënten met sondevoeding, en met klinische audits, waaronder de screening van de voedingswaarde. Lees meer over dit beroep

 16. Afslankconsulent
  Match:
  61%
  Opleidingsniveau: MBO-4 meestal vereist

  Afslankconsulenten helpen klanten bij het verwerven en behouden van een gezonde levensstijl. Ze adviseren over hoe gewicht te verliezen door het vinden van een evenwicht tussen gezonde voeding en lichaamsbeweging. Afslankconsulenten stellen met hun klanten doelen vast en houden de voortgang bij tijdens wekelijkse bijeenkomsten. Lees meer over dit beroep

 17. Taxichauffeur
  Match:
  59%
  Opleidingsniveau: MBO-2 meestal vereist

  Taxichauffeurs exploiteren een voertuig voor privépersonenvervoer met een vergunning, zorgen voor de klanten, de tarieven en het onderhoud van de voertuigen. Lees meer over dit beroep

 18. Ambulancechauffeur
  Match:
  59%
  Opleidingsniveau: MBO-4 meestal vereist

  Ambulancechauffeurs maken gebruik van hulpverleningsvoertuigen om te reageren op medische noodgevallen en om het werk van paramedici te ondersteunen, patiënten veilig te verplaatsen, veranderingen in de vitale functies van de patiënt te signaleren en verslag uit te brengen aan de bevoegde paramedici, waarbij zij ervoor zorgen dat de medische apparatuur goed wordt opgeslagen, vervoerd en functioneel is, onder toezicht en op voorschrift van een arts. Lees meer over dit beroep

 19. Buschauffeur
  Match:
  59%
  Opleidingsniveau: MBO-3 meestal vereist

 20. Patiëntenvervoerder
  Match:
  59%
  Opleidingsniveau: MBO-4 meestal vereist

  Ambulancechauffeurs maken gebruik van hulpverleningsvoertuigen om te reageren op medische noodgevallen en om het werk van paramedici te ondersteunen, patiënten veilig te verplaatsen, veranderingen in de vitale functies van de patiënt te signaleren en verslag uit te brengen aan de bevoegde paramedici, waarbij zij ervoor zorgen dat de medische apparatuur goed wordt opgeslagen, vervoerd en functioneel is, onder toezicht en op voorschrift van een arts. Lees meer over dit beroep